Zadávání známek a zápočtů — Schéma aplikace, podmínky pro přístup

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Rozložení portletů aplikace Zadávání známek na portálové stránce

Obrázek 177. Rozložení portletů aplikace Zadávání známek na portálové stránce. 

Aplikace slouží vyučujícím a uživatelům s rolí Katedra k zadávání známek studentům zapsaným na předmětu, na rozvrhové akci (RA) nebo na zkouškovém termínu. Pro přihlášeného uživatele je přístupná na záložce Moje výuka, na podstránce Zadávání známek. Aplikaci tvoří čtyři portlety.

 • Portlet Informace o učiteli: slouží k výběru role, kterou chce pro svou činnost v IS/STAG uživatel použít — pokud jich má k dispozici více (role katedra pro sekretářku, více rolí z důvodu výuky na více katedrách apod.). Vybranou roli uživatel může kdykoliv změnit, portlet je přístupný na všech podstránkách IS/STAG. Podrobnosti naleznete v kapitole Vyučující v IS/STAG.

 • Portlet Seznam termínu, předmětů a rozvrhových akcí: zde uživatel zvolí termín, předmět nebo RA. Tím zobrazí seznam studentů, kterým pak může vkládat hodnocení.

 • Portlet Zadávání známek a zápočtů: slouží k zadání hodnocení studentům v seznamu pomocí webového formuláře. Podmínky, za kterých může uživatel vkládat hodnocení.

 • Portlet Hromadný zápis známek a zápočtů: je alternativou ke vkládání hodnocení pomocí webového formuláře. Umožňuje nahrát do databáze IS/STAG celý seznam studentů se zadaným hodnocením najednou. Tento seznam si uživatel nejdříve stáhne na svůj počítač a tam doplní hodnocení — např. v programu MS Excel. Postup včetně ukázek naleznete v kapitole Ukázkový postup — zápis známek krok za krokem.

Podmínky pro přístup vyučujícího, nastavení a práva

Aplikace je přístupná vyučujícímu po přihlášení v záložce Moje výuka. K tomu, aby ji však reálně mohl použít, musí mít z organizačních důvodů jeho katedra toto povoleno nastavením v IS/STAG.

Pokud vyučující katedry nemají povoleno zadávat známky samostatně, provádí zpravidla tuto činnost sekretářka pod uživatelskou rolí katedra. Vyučující ji mohou pomoci tím, že si vyexportují z aplikace seznam studentů a doplní hodnocení. Sekretářka pak použije integrovanou aplikaci Hromadný zápis známek a zápočtů.

Parametry IS/STAG pro příslušná oprávnění

Oprávnění, zda mohou vyučující zadávat hodnocení studentům na termínu a/nebo studentům předmětu či RA, je dáno sadou parametrů IS/STAG. Kombinace těchto oprávnění mohou být různá a jejich nastavení v IS/STAG provádí administrátor aplikace. Následné nastavení pak platí pro všechny předměty vypisované danou katedrou.

Oprávnění udělovat zápočet před zkouškou a/nebo vkládat hodnocení zkoušky mají vyučující s následujícím vztahem k předmětu (pro zápočet před zkouškou a hodnocení zkoušky se nastavuje zvlášť):

 • Žádný vyučující nesmí zadávat známky (NIKDO).

 • Vyučující je uveden u předmětu jako garant.

 • Vyučující je uveden u předmětu jako přednášející.

 • Vyučující je uveden u předmětu jako vedoucí cvičení nebo semináře.

 • Vyučující je uveden u rozvrhové akce typu přednáška.

 • Vyučující je uveden u rozvrhové akce typu cvičení nebo seminář.

 • Vyučující je uvedený u termínu zkoušky.

 • … a též všechny kombinace výše uvedených položek (s výjimkou prvního pravidla — NIKDO).

Aktuální nastavení práv katedry přihlášeného uživatele (a tím i jeho práv) je zobrazeno přehledně v samostatné záložce portletu Seznam termínu, předmětů a rozvrhových akcí.

Uživatel s rolí katedra je plně vyjmut z platnosti výše uvedených parametrů a nastavení a má právo vždy zadávat všechna hodnocení studentům na termínu, předmětu i RA.

Vyučující, který má u předmětu přiřazenu funkci examinátor je plně vyjmut z platnosti výše uvedených parametrů a nastavení a má právo vždy zadávat všechna hodnocení studentům na svých termínech, předmětech i RA.

Obecné závislosti ovlivňující přístup k aplikacím IS/STAG v portálu, řešení problémů