Studentská ocenění — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, popis

Aplikace slouží k udělování různých ocenění studentům za jejich úspěchy.

Aplikace je přístupná na záložce IS/STAG na podstránce Studentská ocenění. Aplikaci tvoří jeden portlet. Je určena pro role Administrátor a Studijní referentka. Svá studentská ocenění si může student zobrazit v jedné ze záložek Prohlížení.

V aplikaci se definují typy ocenění, které se později použijí při udělení ocenění. Typy ocenění definuje administrátor. Ocenění uděluje studijní referentka. Více viz Práce s aplikací.

Tuto aplikaci lze využít např. v případě, kdy student obdržel ocenění za ukázkově zpracovanou vysokoškolskou práci. Administrátor by měl nadefinovat typ ocenění, který reflektuje tento typ ocenění (např. "Úžasná VŠKP", nepovinný název, vazba "VŠKP", povinný popisek). Studijní referentka zvolí tento typ ocenění, vyplní osobní číslo studenta, datum a popisek. V tu chvíli, co uloží toto ocenění, se studentovi toto ocenění zobrazí v Prohlížení. Ostatní studenti budou moci toto ocenění také vidět.

Varování

Tato aplikace neslouží pro evidenci studentských ocenění, slouží pouze ke statistickým účelům!

Ocenění jsou veřejně přístupná! Veřejně přístupné jsou položky datum udělení, název oceněnípopisek ocenění.