Přihlášení a bezpečnost

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Doména jednotného přihlášení

Přihlášení provedete zadáním svého uživatelského jména a hesla na úvodní stránce portálu. Na ZČU je portál od 1. 11. 2008 zařazen do domény jednotného přihlášení (single sign-on, SSO) na ZČU. Přihlášení do portálu probíhá tedy prostřednictvím formuláře WebAuth (stejně jako např. přihlášení do WEBMail). Pro uživatele portálu se tím NIC nezměnilo, opět zadají svoji Orion identitu jako dosud při přihlašování do portálu. Pokud je uživatel vyučujícím na více katedrách (nebo studujícím více studií zároveň), zvolí tu roli (IS/STAG identitu), pod kterou chce v portálovém rozhraní IS/STAG právě vystupovat. Tuto volbu má k dispozici v portletu Informace o vyučujícím (studentovi) vždy v horní části všech podstránek záložek Moje výuka (Moje studium).

Pokud se přihlásíte do portálu, ale nevidíte záložky, které byste měl (měla) vidět nebo portál vypisuje hlášení, že nenalezl vaši identitu v IS/STAG a neposkytuje vám očekávané aplikace a služby, pak prosím věnujte pozornost kapitole Nastavení přístupu vyučujícího — je totiž možné, že nejste evidován(a) v IS/STAG správným způsobem.

Sezení, session

Po přihlášení je komunikace mezi klientským internetovým prohlížečem a portálem šifrována protokolem https. Uživatel se tedy nemusí bát, že jeho heslo či citlivé údaje mohou být získány nějakou třetí stranou. Z důvodu ještě vyššího zabezpečení a také z důvodu úspory výpočetních zdrojů portálu je od okamžiku každé operace provedené uživatelem odpočítáván časový limit, po jehož vypršení je uživatel automaticky odhlášen. Tím se zamezí výskytu situace, kdy uživatel například odejde od svého počítače a neodhlásí se — samozřejmě až po určité době.

Vždy se po ukončení práce s portálem odhlaste a během práce nenechávejte svůj počítač na veřejných místech bez dohledu! Riziko zneužití vašeho přihlášení tím výrazně omezíte.

Relace (vztah) mezi přihlášeným uživatelem a obecně jakýmkoliv informačním systémem se označuje často termínem session (sezení). Doba, po kterou je sezení na straně informačního systému udržováno bez interakce uživatele, bývá označováno jako timeout.

Varování

K automatickému odhlášení může dojít i v situaci, kterou by uživatel sám jistě neoznačil jako svou nečinnost. Z pohledu uživatele může jít například o vyplňování dlouhého formuláře, nebo přerušovanou práci. Z hlediska portálu jde ale o nečinnost — stačí, pokud během své práce, neprovede uživatel žádné kliknutí na odkaz nebo odeslání formuláře — tedy neproběhne žádná komunikace jeho prohlížeče se serverem portálu, podle které by portál rozeznal aktivitu.