Zadání diplomové práce - výstup do TEXu (Z_DP_TEX)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Zadání diplomové práce - hromadný výstup do TEXu

Ovládání

Umožňuje vytisknout hromadně zadání BP/DP. V případě více zadaných DP u studenta se tiskne práce, která má nastavenou položku tisknout na Ano. Pokud je položka nastavena na Ano u více DP, tiskne se naposledy vkládaná. Tato pravidla zajišťují, že v případě hromadného tisku se pro studenta vytiskne vždy pouze jedna práce.

Parametr STAGu DP_AKAD_ROK určuje tisk akademického roku na zadání BP/DP práce

  • Z - akademický rok, do kterého spadá datum zadání BP/DP práce

  • O nebo nenastaveno - akademický rok, do kterého spadá datum plánovaného odevzdání BP/DP práce

Parametr Počet stejných podpisů na poslední stránce řeší situaci, kdy oba vedoucí pracovníci jsou jedna a tatáž osoba a pak lze zvolit, zda chci jen 1 podpis tohoto vedoucího pracovníka nebo zda chci podpisy nechat stejně jako u dvou různých osob.

Maximální počty parametrů v sestavě, při nichž je garantován bezproblémový chod sestavy (tzn. nedojde k rozhození sestavy):

Parametr Maximální počet

supervizor

3

vedouci

3

skolitel

3

oponent

3

konzultant

5

aprobace

4

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Zahraniční referentka