Porovnávání QRam hodnot — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží k porovnávání QRam hodnot (kvalifikační rámec) zadaných u dvou různých objektů - studijního oboru a předmětu. Aplikace umožňuje porovnat vložené QRam hodnoty u studijního oboru a u předmětu/předmětů tohoto stud. oboru.

Aplikace je určena pro role vyučující, katedra, tajemník fakulty, prorektor, administrátor, garant oboru, garant studijního programu, správa předmětů a správa stud. plánů.

Aplikace je umístěna v záložce "IS/STAG" a její podzáložce "Porovnávání QRam hodnot". Stránku tvoří dva portlety a to portlet 'Informace o uživateli a jeho rolích v IS/STAG' a portlet 'Porovnávání QRAM hodnot (S082)'