Omezení zadávání známek (princip 7+7+7)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Pokud je v IS/STAG nastaven parametr DEADLINE_ZNAMKY_PLOVOUCI, platí níže uvedená časová omezení pro modifikaci vloženého hodnocení. Na ZČU je tento parametr nastaven na 21, tedy na 7+7+7 dní. Odtud název princip 7+7+7. Pro účely nápovědy berme tedy v úvahu časové nastavení na ZČU.

Princip 7+7+7, časové omezení pro vkládání hodnocení.

Obrázek 4. Princip 7+7+7, časové omezení pro vkládání hodnocení. 

Po vyzkoušení studenta má učitel 7 dní na to, aby zadal hodnocení do IS/STAG (sám nebo sekretářka katedry). Dalších 7 dní má student na to, aby zadané údaje zkontroloval (zda jsou vloženy a zda jsou vloženy správně) a případně žádal o opravu na katedře. Dalších 7 dní má katedra či proděkan na to, aby se případ vyřešil (proděkan v případě, že učitel a student se neshodnou na zadané známce). Potom se databáze zavírá a už není možná oprava.