Jsem vyučující a chci svůj předmět v Courseware

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Pokud jste vyučující ZČU a rozhodnete se zařadit nějaký vámi vyučovaný předmět do Courseware, získáte několik výhod:

  • snadná editace stránek bez technických znalostí,

  • napojení na IS/STAG a tedy automatická aktualizace informací (rozvrhy, anotace, personální obsazení, …),

  • bezpečné řízení přístupu k informacím bez nutnosti zřizovat studentům další hesla apod.,

  • funkce, které na běžných www stránkách nejsou k dispozici, nebo se obtížně realizují (diskuse, elektronické odevzdávání semestrálních prací).

Ze stránek předmětu v Courseware samozřejmě těží i studenti, pro které má největší význam

  • to, že naleznou všechny předměty na jednom místě (mají-li stránky v CW),

  • jednotná struktura všech předmětů, jednotný vzhled i navigace a tím i snadnější orientace,

  • jednotná identita a bezpečný přístup k informacím i z prostředí mimo univerzitu.

Na každé fakultě je k dispozici osoba tzv. coursemastera, který je detailně obeznámen s projektem a způsobem práce v portálu. Coursemaster je tedy nejbližší kontaktní osobou pro řešení námětů a problémů týkajících se projektu Courseware a portálových stránek předmětů.

Pokud chcete mít stránky svého předmětu v Courseware ZČU, kontaktujte svého Coursemastera.