Galerie

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Portlet Galerie slouží k vystavování obrázků na portálech. Přihlášení uživatelé mají možnost obrázky prohlížet, hodnotit a komentovat (pokud to správce galerie povolí). Uživatel s editorskými právy může do portletu vkládat nové fotografie, editovat a mazat existující. Ke každé fotografii může přidružovat tagy. Dále má možnost vytvářet nové galerie, nastavovat jejich parametry a vytvářet adresářovou strukturu uvnitř galerie.

Galerie obrázků

Obrázek 820. Galerie obrázků. 

Prohlížení obrázků

Uživatel může procházet fotografiemi v konkrétních adresářích nebo podle přidružených tagů (štítků). Pro snadnější pohyb v galerii je v horní části dostupná drobečková navigace, která umožňuje procházení v aktuálním adresářovém stromu.

Při kliknutí na fotografii se zobrazí její detail. V pravé části jsou dostupné EXIF informace (pokud jsou v dané fotografii obsaženy) a tagy přidružené k dané fotografii. Přihlášení uživatelé mohou fotografii ohodnotit známkou podle toho, jak se jim líbí (známkování je zvoleno jako ve škole se stupnicí 1 až 5, nejlepší je tedy 1). Nad obrázkem je dále zobrazen název fotografie a je uveden i autor, který fotografii do galerie nahrál. Pokud je v daném adresáři více fotografií, pak je uživateli umožněno procházení adresáře pomocí navigace, která se nachází nad názvem fotografie.

Kliknutím na odkaz Zobrazit komentáře pod fotografií je možné zobrazit stránku s komentáři k dané fotografii, a pokud je uživatel přihlášen, zobrazí se mu i formulář, pomocí kterého může přidat vlastní komentář.

Jednoduchý a plný (rozšířený) režim

Portlet nabízí dva režimy práce: jednoduchý pro co nejjednodušší ovládání a plný (rozšířený), který podporuje umísťování obrázků do adresářů, jejich značkování (tagy) a komentáře. Volba režimu se provádí v nastavení portletu.

Mezi těmito režimy lze bez problémů přecházet i po založení galerie a vložení fotografií.

Jednoduchý režim

Obrázek 821. Jednoduchý režim. 

Správa galerie

V editačním režimu je možné provádět veškeré editace portletu (tj. zakládat nové galerie nebo připojit portlet k existující galerii, spravovat adresářovou strukturu konkrétní galerie, přidávat, mazat a editovat fotografie atd.).

Správa galerie

Obrázek 822. Správa galerie. 

V případě, kdy portlet není připojen k žádné galerii, zobrazí se automaticky stránka s formulářem pro vytvoření nové galerie nebo pro připojení portletu k existující (viz Obrázek 7). Pro galerii je možné zadat název a popis. A dále nastavit počet obrázků zobrazených na jedné stránce, příznak, zda jsou v galerii povoleny komentáře a hodnocení k fotografiím.

Zakládání nové galerie nebo připojení portletu k existující

Po vytvoření nové galerie nebo po připojení k existující dojde k automatickému přesměrování na stránku pro správu adresářů. Adresáře je možné přidávat (prostřednictvím formuláře v dolní části okna), editovat a mazat.

Správa adresářů

Při kliknutí na odkaz úprava fotografií se přejde na stránku, kde je možné provést upload fotografií do daného adresáře nebo lze provést editaci existujících fotografií v adresáři (viz Obrázek 9).

Správa fotografií

Uploadovat je možné soubory formátu JPG a PNG, a to buď jednotlivě, nebo hromadně zabalené do ZIP archívu. ZIP archív musí být plochý, tj. veškeré fotografie musí být na nejvyšší úrovni archívu, nikoliv ve vnořených adresářích. Při uploadu je rovněž možno zadat tagy, které mají být společné pro všechny uploadované fotografie (tagy se umísťují do formulářového pole oddělené čárkami bez mezer).

Fotografie v adresáři je možné také smazat. Nejprve se vyberou fotky určené pro odstranění (je možné použít rovněž funkci Vybrat vše pro výběr všech fotografií na stránce). Kliknutím na tlačítko Smazat vybrané dojde k jejich fyzickému odstranění.

Kliknutím na konkrétní fotografii se zobrazí stránka s možností editace vybrané fotografie (viz Obrázek 10). U fotografie je možné změnit název a její popis. Dále pak přidávat nové či mazat existující tagy. Zde vypsaný seznam tagů je společný pro všechny galerie, které jsou v dané databázi založené.