Praxe — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Aplikace slouží pro přihlašování studentů na praxe a odevzdávání výstupů praxe.

Přehled praxí a základní údaje

Obrázek 125. Přehled praxí a základní údaje. 

Dokumenty ke stažení

Obrázek 126. Dokumenty ke stažení. 

Odevzdávání souborů

Studenti mohou na praxi odevzdávat soubory (odevzdávané soubory a podmínky odevzdávání definuje správce). Vyučující a metodik aprobace je pak mohou schvalovat. V závislosti na nastavení praxe / typu souboru mohou studenti soubor odevzdávat opakovaně, případně se jim odevzdání zablokuje po ohodnocení souboru učitelem. Následující obrázky ilustrují obě situace. Studentem odevzdané soubory, první typ souboru lze měnit libovolně, druhý jž ne. Takto vypadá, když hodnotitel soubor neakceptoval — vrátil k přepracování.

Neakceptovaný / vrácený soubor

Obrázek 127. Neakceptovaný / vrácený soubor. 

Akceptovaný soubor, student jej již nemůže měnit

Obrázek 128. Akceptovaný soubor, student jej již nemůže měnit.