Praxe — Schéma aplikace

Aplikace slouží pro přihlašování studentů na praxe a odevzdávání výstupů praxe.

Přehled praxí a základní údaje

Obrázek 128. Přehled praxí a základní údaje. 

Dokumenty ke stažení

Obrázek 129. Dokumenty ke stažení. 

Praxe — Přihlášení na praxi

V závislosti na nastavení praxí mají účastníci několik možností, jak se na praxi přihlásit.

  • Student si místo praxe zadává sám. Student si místo praxe vyhledá sám a zadá ho do systému při vyplňování údajů o praxi. Může zadat naprosto libovolné místo. Studentem zadané místo se použije jen u praxe studenta. Kde konkrétně bude praxe vykonávána (pozice reprezentující např. oddělení v rámci organizace) se řeší mimo portletu Praxe. Termín praxe zadává student a je omezen je tím, že nelze zadat začátek praxe do minulosti.

  • Student si místo praxe vybírá z nabídky.  Student si vybírá z nabídky organizací, které jsou k dané praxi přiřazeny. Tyto organizace do systému zadává správce praxí nebo jsou navrhovány studenty. Návrh místa studentem musí být schválen některým ze správců praxí. Aby se studentovi místo praxe při přihlašování nabízelo, musí být ke konkrétní praxi přiřazeno, což učiní správce praxe. Student si vybírá jen z míst, pro které je u praxe zadaný alespoň jeden termín. Kde konkrétně bude praxe vykonávána (pozice reprezentující např. oddělení v rámci organizace) se řeší mimo portlet Praxe.

  • Místo praxe je studentovi přiděleno.  Správce praxí studentovi místo přidělí z katalogu organizací. Přiřadit lze jen místa, pro která je u praxe zadaný alespoň jeden termín. U praxe lze definovat datum zveřejnění přiděleného místa. Konkrétní pozice (reprezentující např. oddělení v rámci organizace) se řeší mimo portlet Praxe.

  • Student si volí jednu pozici.  Student si volí jednu pozici v některé organizaci. Pozice musejí být vytvořené u organizace v Katalogu a pro každou pozici ve výběru musí být alespoň jeden termín (termín pozice).

  • Student se hlásí na více pozic.  Student si volí pozice a termíny na nich napříč různými organizacemi. Pozice musejí být vytvořené u organizace v Katalogu a pro každou pozici ve výběru musí být alespoň jeden termín (termín pozice).

Praxe — Termíny a pozice

Pokud je pro praxi povoleno přihlašování na termíny, pak si student vybírá nebo je mu přiřazena jeden nebo více pozic (např. konkrétní nemocniční oddělení pro medicínské praxe, třídy pro pedagogické) a termínů, ve kterých praxi vykoná. Nabízené pozice a termíny jsou v takovém případě zobrazeny hned pod detailem přihlášené praxe. Studentovi se nabízejí k přihlášení jen termíny, které spadají do rozsahu datumů začátku a konce praxe.

Při přihlášení na různé pozice a termíny pak může student obdržet různá hodnocení na každý termín (a pozici) zvlášť.

Nabídka termínů praxe

Obrázek 130. Nabídka termínů praxe. 

Praxe — Směny

U praxí, u kterých se studenti přihlašují na termíny, může správce vytvořit i nabídku jednotlivých směn, tedy konkrétních dnů a časů, kdy bude student na praxi docházet. Student si tak vlastně může vytvořit rozvrh den po dni a vybírat si různé směny. Pravidla pro výběr směn určuje správce praxe — lze například vyžadovat povinnou přestávku mezi směnami, součástí pravidel může být nutnost absolvovat určitý počet nočních směn a podobně. Tato pravidla jsou dána správcem.

Hodnocení pro případ směn zůstává stejné, jako u termínů a pozic. Nelze tedy hodnotit jednotlivé směny.

Nabídka termínů a směn praxe

Obrázek 131. Nabídka termínů a směn praxe. 

Praxe — Odevzdávání souborů

Studenti mohou na praxi odevzdávat soubory (odevzdávané soubory a podmínky odevzdávání definuje správce). Vyučující a metodik aprobace je pak mohou schvalovat. V závislosti na nastavení praxe / typu souboru mohou studenti soubor odevzdávat opakovaně, případně se jim odevzdání zablokuje po ohodnocení souboru učitelem. Následující obrázky ilustrují obě situace. Studentem odevzdané soubory, první typ souboru lze měnit libovolně, druhý jž ne. Takto vypadá, když hodnotitel soubor neakceptoval — vrátil k přepracování.

Neakceptovaný / vrácený soubor

Obrázek 132. Neakceptovaný / vrácený soubor. 

Akceptovaný soubor, student jej již nemůže měnit

Obrázek 133. Akceptovaný soubor, student jej již nemůže měnit.