Hlavička předmětu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Hlavička předmětu spojuje zkratku předmětu a jeho celý název s informací o zařazení předmětu do projektu Courseware. Zároveň může zobrazovat nepovinné motto předmětu, což je krátký (1 věta) text figurující coby upoutávka předmětu.

Zobrazované informace

Portlet v první řadě vytváří hlavičku předmětu — zobrazuje zkratku katedry a předmětu, celý název předmětu a jména garantů.

Portlet má 2 režimy zobrazení — malý a velký. Rozdíl je v množině zobrazených údajů:

  • Větší. Portlet ve větším zobrazení je určen pro umístění na hlavní stránce předmětu O předmětu. Portlet zobrazí, zkratku a název předmětu a garanta předmětu.

  • Menší. Portlet v menším režimu je určen pro umístění na všechny ostatní stránky předmětu — protože zobrazí pouze zkratku předmětu a jeho plný název, je jeho výška a stejně tak i vliv na celkový vzhled stránky minimální.

Všechny podoby portletu ilustrují následující obrázky:

Malý portlet u předmětu.

Obrázek 823. Malý portlet u předmětu. 

Velký portlet u předmětu.

Obrázek 824. Velký portlet u předmětu.