Zakázané akce (RA0050)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Označení zakázaných nebo naopak povolených rozvrhových akcí pro zvolený obor nebo kombinaci.

Ovládání

Formulář umožňuje zakázat nebo povolit vybrané rozvrhove akce pro jeden nebo současně několik parametrů, t.j. pro fakultu, typ, formu, studijní program, obor, kombinaci, ročník, místo. Na první záložce v první řádce zadáme jednotlivě nebo kombinaci parametrů, pro které budeme chtít vybrané akce zakázat/povolit (napr. fakulta, fakulta a misto, typ a rocnik ….) V bloku Rozvrhové akce se zobrazí všechny rozvrh. akce podle zvoleného výběru pro aktuální ak.rok. Zatržením políček Zakázat nebo Povolit určíme akci, která má být pro nahoře zadané parametry zakázána/povolena. Všechny takto označené akce uložíme do databáze stisknutím tlačítka Zapsat. V bloku Zakázané akce se zobrazí všechny akce zakázané/povolené pro zadané parametry. V tomto bloku je možné vybrané akce označit a zrušit jejich zákaz nebo povoleni stiskem tlačítka Zrušit. Oba bloky jsou pro první tři záložky stejné. Druhá záložka slouží pro výběr studijniho programu a je možné přidat i ročník a misto. Na třetí záložce se jako parametr vybírá obor nebo kombinace a opět je možné přidat ročník a místo. Záložka Přehled akcí - opravy umožńuje pro akce z bloku Rozvrhové akce zobrazit v následujícím bloku Akce zakázané/povolené pro všechny zákazy nebo povolení týkající se aktuální akce. V tomto bloku je možné parametry jednotlivých zákazů/povolení opravovat nebo celý záznam zrušit.

Přístup

  • Administrátor

  • Fakultní rozvrhář

  • Fakultní superrozvrhář

  • Prorektor

  • Univerzitní rozvrhář