Zadávání zápočtů a známek (ZK0030)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Zadávání zápočtů a známek

Ovládání

V horním bloku vybereme Předmět podle libovolného výběrového kritéria. Ve spodním bloku se zobrazí seznam všech studentů, kteří mají tento předmět zapsaný. Standardně se objevují všichni studující studenti. Změnou přepínačů ve spodní části lze vybrat všechny studenty ( tj. i s ukončeným studiem a přerušené) - nevyberou se ale studenti, kteří maji předmět uznaný. Kromě toho lze vybírat jen studenty s vyplněnými nebo nevyplněnými výsledky. Ve spodním bloku Studenti lze omezit výběr provedením dalšího libovolného dotazu (podle ročníku, místa studia apod.) V políčku Počet se zobrazuje počet aktuálně vybraných studentů. Pokud mají aktuální předmět zapsaný studenti na ZS i na LS, je přístupný přepínač ve spodní části, kterým lze vybrat požadovaný semestr.

Existují 2 skupiny předmětů:

  • předměty hodnocené slovně (zejména zápočty) - u nich je nutné vyplnit datum; pokud zůstanou ostatní položky nevyplněné, doplní se automaticky při ukládání pokus=1, slovní hodnocení=S (Splněno)

  • předměty hodnocené známkou - u nich je nutné vyplnit datum a známku; pokud zůstanou ostatní položky nevyplněné, doplní se automaticky při ukládání pokus=1

Zápočet před zkouškou

U každého předmětu může být uvedeno, jestli zkoušce předchází zápočet, bez ohledu na to, jedná-li se o předmět hodnocený známkou nebo slovně. Přepínání mezi vyplněním zápočtu před zkouškou nebo zkoušky je možné pomocí přepínače vpravo dole. U předmětů, kde je uvedeno Zápočet=NE (vpravo nahoře) jsou přepínače nepřístupné. Pozor: Položka Typ zkoušky, kde může být vyplněno např. i Zápočet, má informativní charakter a neurčuje, že se u předmětu vyplňuje i zápočet! Tato položka pouze informuje o způsobu ukončení předmětu.

Ve spodním bloku můžete vyplňovat výsledky jednotlivým studentům zápisem údajů přímo do příslušných položek u studenta nebo kopírováním předvyplněných hodnot.

Provádí se kontrola vkládaného datumu pro vykonávané předměty (položka Uzn.=N). Nelze vložit datum do budoucnosti, tj. např. dne 6. 1. 2008 nelze vložit datum zkoušky 7. 1. 2008. Kromě toho musí vkládané datum odpovídat akad. roku podle kalendáře STAGu s tím, že je povolený přesah o 30 dní.

Hromadný zápis výsledků

Do položek Kopírovat hodnoty vyplníme hodnoty, které chceme hromadně vyplnit. Kliknutím na tlačítko V. všem se tyto hodnoty nakopírují všem studentům, kteří je mají nevyplněné. Kliknutím na tlačítko Vyp. se nakopírují jen příslušnému studentovi.

Další možností je předvyplnit si hodnoty a posouvat se mezi políčky pomocí klávesy Enter nebo Tab. Nevyplněná políčka, u kterých jsou nastavené předvyplněné hodnoty, jsou přeskakována a hodnoty automaticky doplňovány. Takto si lze např. předvyplnit datum a pokus a přesouvat se na položku známka popř. slovní hodnocení mezi jednotlivými řádky jedním stiskem klávesy Enter. Známku lze doplnit stiskem odpovídající klávesy (1, 2 …), není ji nutné vybírat ze seznamu, smazání známky se provede stiskem mezerníku ( Space)

Vyplněné údaje uložíte do databáze jako obvykle pomocí klávesy F10

Poznámky

Zadávání známek může administrátor systému časově omezit pomocí parametru DEADLINE_ZNAMKY

Nastavením parametru UCITEL_ZNAMKY na hodnotu A se povoluje vkládání výsledků zápočtů, zkoušek učitelem (uživatelem s rolí VYUCUJICI). Aktualizace je ale umožněna pouze pro ty studenty, kteří jsou přihlášeni na termín, kde je tento učitel uveden jako zkoušející. Čili zobrazený seznam může být podmnožinou seznamu, který vidí katedra.

Při vyplnění předmětu jako splněného je student automaticky odepsán z případného dalšího termínu, na který se přihlásil a zároveň se na žádný další termín pro tento předmět v daném semestru již nemůže přihlásit.

Je-li studentovi vyplněn pro předmět třetí pokus, na žádný další termín pro tento předmět v daném semestru se již nemůže přihlásit.

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Vyučující

  • Zahraniční referentka