Simulace přesunu výuky — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází

Aplikace slouží k simulaci přesunu výuky. Umožňuje nasimulovat přesun rozvrhových akcí z původních místností do jiných budov či do nové výstavby. Při simulaci přesunu se snaží co nejvíce zachovat původní časy a dny v týdnu přesouvaných rozvrhových akcí.

Simulace nemění původní data. Vytváří návrh nového umístění rozvrhových akcí, který je uložen samostatně a nepromítá se do existující výuky.

Aplikace je přístupná pouze přihlášeným uživatelům s rolí superrozvrhář, management a prorektor na záložce IS/STAG na podstránce Přesun výuky. Aplikaci tvoří jeden portlet.

Vzhled aplikace

Aplikace je rozdělena do čtyř záložek, které poskytují následující funkčnost:

Výběr stěhování

 • Slouží k definování základních údajů simulace stěhování výuky.

 • Umožňuje vybrat dříve uložené stěhování nebo založit nové.

Výběr místností

 • Slouží k nastavení místností pro simulaci stěhování výuky.

 • Umožňuje nastavit místnosti, ze kterých a do kterých se budou rozvrhové akce stěhovat.

Nastavení stěhování

 • Slouží k nastavení, jak bude simulace stěhování výuky probíhat.

 • Umožňuje nastavit fáze rozvrhovým akcím určených k simulaci stěhování výuky.

 • Umožňuje nastavit parametry simulace stěhování výuky.

Výsledky simulace

 • Slouží k zobrazení průběhu a výsledků simulace stěhování výuky.

 • Zobrazuje závěrčné statistiky.

 • Zobrazuje grafy se statistickými ukazateli.

 • Zobrazuje přesouvané rozvrhové akce.