Seznam přerušení a ukončení (GST_UKON)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Seznam studentů, kteří mají přerušené nebo ukončené studium

Ovládání

Parametr sestavy Přerušení/Ukončení určuje, jaký seznam studentů se vybere:

 • Přerušení: všichni studenti ve stavu Přerušeno, kteří mají v daném roce záznam o studiu.

 • Přerušení v akad. roce: všichni studenti, kteří měli v daném akad. roce alespoň den přerušeno, bez ohledu na jejich aktuální stav studia

 • Ukončení: všichni studenti, kteří ukončili studium, přednastavené je období za předcházející měsíc.

  • akad. rok bez datumů - vyjedou všichni s ukončením v daném akad. roce

  • akad. rok s rozmezím datumů - vyjedou všichni s ukončením v daném akad. roce v zadaném rozmezí datumů

  • rozmezí datumů bez akad. roku - vyjedou všichni s ukončením v zadaném rozmezí datumů bez ohledu na akad. rok

 • %:  vyberou se PřerušeníUkončení.

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka