Část I. Portál IS/STAG

Referenční příručka

Obsah

O portálu
Co je to portál
Definice portálu obecně
Upřesnění: Portál ZČU
Terminologie a navigace
Portál, portlet, stránka, záložka
Navigace v portálu
Přihlášení a bezpečnost
Doména jednotného přihlášení
Sezení, session
Nápověda a řešení problémů
Pokusný DEMO portál
Důležité adresy
Prohlášení o přístupnosti
Stav souladu
Nepřístupný obsah
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Zpětná vazba a kontaktní údaje
Postupy pro prosazování práva
Doplňková nápověda
Vizualizace studia
Vysvětlivky, ikony a barvy
Často používané zkratky
Datové formáty
Skupiny rozvrhových akcí
Chybová hlášení předzápisu
Ikony a barevné značení
Modulární studium
Omezení zadávání známek
Možnosti tisku
Tiskové výstupy z IS/STAG
Tisky v Prohlížení IS/STAG
Tisky mimo Prohlížení IS/STAG
Konfigurovatelné sestavy
Možnosti exportu
Export dat z IS/STAG
Nastavení přístupu uživatele
Student v IS/STAG
Vyučující v IS/STAG
Nastavení přístupu
Konfigurace aplikace prohlížení
Osobní údaje, GDPR
Informační web organizace
Co smí prohlížet anonymní uživatel
Co může vidět student o studentovi
Vyhledávání studentů
Ovlivnění nastavení vlastní viditelnosti studentem
Webové služby - API IS/STAG
Oznámení
Zasílaná oznámení
Administrátorská příručka
Kalendář uživatele
Přenos dat mezi systémy
Informace pro uchazeče
Informace pro studenty
Informace pro příjezdy a výjezdy
Externí uživatelé
Posudky VŠKP
Studentské praxe
Vytvoření konta a přidělení přístupu externisty
Práce s formuláři
Používejte více klávesnici
Dohledávač
Příruční kalendář
Zobrazení částí formulářů
Řazení tabulkových dat
Předvyplňování akademického roku a semestru ve formulářích
Co se jinam nevešlo
Zamknutá data
Moje studium
Průběh studia
Popis stránky
Tisk průběhu studia
Vizualizace studia
Schéma aplikace
Zbývající povinnosti
Schéma aplikace
Zápis na termíny
Schéma aplikace a popis
Moje údaje
Schéma stránky
Prohlížení plateb studenta
Úprava osobních údajů studenta
Stipendia studenta
Předchozí studia studenta
Soubory studenta
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Semestrální práce
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Témata navržená studenty
Odevzdání práce
Informování e-mailem
Předzápis
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Grafický předzápis
Princip předzápisu
Schéma obrazovky
Barvy a infobubliny
Použití tabulky RA
Odzapsání RA / předmětu
Vizuální pomůcky
Vyhledat předmět
Certifikátové programy
Komplikace a závislosti
Kroužkový předzápis
Schéma aplikace a popis
Burza zápisů
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Administrátorská příručka
Výběr VŠKP
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Kvalifikační práce
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Ostatní
Kontrola plagiátorství
Praxe
Schéma aplikace
ECTS — výjezdy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Záložka Nabídky výjezdů
Záložka Mé přihlášky na výjezdy
ECTS — příjezdy
Schéma aplikace
Hodnocení kvality
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Studentské žádosti
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Automatické zprávy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Nahlížení do spisu
Schéma aplikace
Informace pro administrátory
Upomínky
Aktuality
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Položky formulářů
Doplňující nápověda
Tipy pro práci
Moje výuka
Rozvrh a předměty
Popis stránky
Tisk zkouškového katalogu
Výskyty výuky rozvrhových akcí předmětu
Vypisování termínů
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Položky formulářů
Doplňující nápověda
Tipy pro práci s aplikací
Zadávání známek
Schéma aplikace
Práce s aplikací, příklady
Položky formulářů
Doplňující nápověda
Tipy pro práci
Hromadné načtení známek
Hromadný e-mail
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Položky formulářů
Tipy pro práci
Semestrální práce
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Vytvoření okruhů a témat
Vlastní studijní skupiny
Témata navržená studenty
Prohlížení odevzdaných prací
Studenti
Hodnocení studentů
Informování e-mailem
E-learningové systémy
Nová verze aplikace
Přehled školitele
Schéma aplikace a popis
Program předmětu
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Položky formulářů
Požadavky na rozvrh
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Administrátorská příručka
Garant oboru
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Témata VŠKP
Schéma aplikace
Téma VŠKP
Vypisování témat
Upravování témat
Schvalování témat
Registrace na témata
Přidělení témat
Vyhledávání témat
Hromadné akce
Exporty
Oznámení
Parametry nastavení
Hodnocení VŠKP
Schéma aplikace a popis
Praxe
Schéma aplikace
Kvalita výuky
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Vyjádření k anketě
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
B dotazníky
Rozložení portletů
Založení ankety
Prohlížení/editace anket
Správa tvrzení
Správa odpovědí
Učitelé předmětu
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Výjezdy
Záložka Nabídky výjezdů
Záložka Mé přihlášky na výjezdy
Automatické zprávy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Změna hesla
Schéma aplikace a použití
Státnice – podpis a hlasování členů komise
Schéma aplikace
Prohlížení
Schéma aplikace, terminologie
Programy a obory
Výběr studijního plánu
Vizualizace plánu
Vizuální pomůcky
Předměty
Katedry
Učitelé
Studenti
Zkouškové termíny
Rozvrhové akce
Kvalifikační práce
Předzápisové kroužky
Místnosti
Místnosti — celoročně
Volné místnosti — semestr
Volné místnosti — rok
Kalendář
Průnik časů
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Administrátorská příručka
IS/STAG
ECTS — příjezdy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
EWP procesy
ECTS — výjezdy
Schéma aplikace
Záložka Výjezdy
EWP procesy - záložka Výjezdy
Záložka Smlouvy
Záložka Nabídka výjezdů
Záložka Mé přihlášky na výjezdy
Záložka Granty
Záložka Programy financování
Záložka Donoři
Vizualizace studia
Schéma aplikace
Požadavky na rozvrh
Schéma aplikace
Kontrola plagiátorství
Schéma aplikace
Proces kontroly prací
Práce s aplikací
Zapisovatel státnic
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Grafické přehledy
Schéma aplikace
Uložení výstupu
Vybrané výstupy a parametry
Poplatky za studium
Schéma aplikace
Práce s aplikací
E-learningové systémy
Schéma aplikace
Skupiny/kurzy
Přenos výsledků kurzů
Nová skupina/kurz
Parametry STAGu
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Studentské žádosti
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Administrátorská příručka
Porovnávání QRam hodnot
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Správa praxí
Základní pojmy
Schéma aplikace
Pozice a termíny
Šablony hromadné korespondence
Podmínky tisku studentů
Schéma aplikace
Posudky VŠKP - nastavení
Vlastní .docx šablona
Využití místností
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Židlo-hodiny
Schéma aplikace
Upomínky
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Rozpočtové výstupy
Schéma aplikace
Prostupnost studiem
Schéma aplikace
Stavové diagramy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Hromadný e-mail
Reporty
Funkcionality
Schéma aplikace
Správa funkcionalit
Vizualizace funkcionalit
Přesun výuky
Schéma aplikace
Výběr stěhování
Výběr místností
Nastavení stěhování
Výsledky simulace
Kvalita výuky
Průběžné výsledky
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Zveřejněné výsledky anket
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Globální výsledky anket
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Výsledky hodnocení služeb
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Reakce vedení
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Administrace evaluace
Schéma aplikace
Postup při vytváření a spouštění anket
Správa typů anket (dotazníků)
Správa anket
Správa tvrzení
Správa odpovědí
Správa služeb
Správa uživatelů
Ostatní
Uchazeč
Informace o přijímacím řízení
Ověřování totožnosti uchazeče
Statistiky přijímacího řízení
Práce s aplikací
Fakulty - programy - obory - kola - předměty - testy
Fakulty - kódy rozhodnutí
Fakulty - výsledky zápisu versus kódy rozhodnutí
E—přihláška
Práce s aplikací
Informace pro administrátory
ECTS — příjezdy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Absolvent
Absolvent
Schéma aplikace
Registrace
Přihlášení
Funkce aplikace
Správa absolventů
Informování o klubu
Informace pro administrátory
Administrace
Nahrávání dat ze SIMS
Schéma aplikace