Část I. Portál IS/STAG

Referenční příručka

Obsah

O portálu
Co je to portál
Definice portálu obecně
Upřesnění: Portál ZČU
Terminologie a navigace
Portál, portlet, stránka, záložka
Navigace v portálu
Přihlášení a bezpečnost
Doména jednotného přihlášení
Sezení, session
Nápověda a řešení problémů
Pokusný DEMO portál
Důležité adresy
Prohlášení o přístupnosti
Stav souladu
Nepřístupný obsah
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Zpětná vazba a kontaktní údaje
Postupy pro prosazování práva
Doplňková nápověda
Vizualizace studia
Vysvětlivky, ikony a barvy
Často používané zkratky
Datové formáty
Skupiny rozvrhových akcí
Chybová hlášení předzápisu
Ikony a barevné značení
Modulární studium
Omezení zadávání známek
Možnosti tisku
Tiskové výstupy z IS/STAG
Tisky v Prohlížení IS/STAG
Tisky mimo Prohlížení IS/STAG
Konfigurovatelné sestavy
Možnosti exportu
Export dat z IS/STAG
Nastavení přístupu uživatele
Student v IS/STAG
Vyučující v IS/STAG
Nastavení přístupu
Osobní údaje, GDPR
Informační web organizace
Co smí prohlížet anonymní uživatel
Co může vidět student o studentovi
Vyhledávání studentů
Ovlivnění nastavení vlastní viditelnosti studentem
Oznámení
Zasílaná oznámení
Administrátorská příručka
Kalendář uživatele
Přenos dat mezi systémy
Informace pro uchazeče
Informace pro studenty
Informace pro příjezdy a výjezdy
Externí uživatelé
Posudky VŠKP
Studentské praxe
Vytvoření konta a přidělení přístupu externisty
Práce s formuláři
Používejte více klávesnici
Dohledávač
Příruční kalendář
Zobrazení částí formulářů
Řazení tabulkových dat
Předvyplňování akademického roku a semestru ve formulářích
Co se jinam nevešlo
CSV — portlet
Zamknutá data
Moje studium
Průběh studia
Popis stránky
Tisk průběhu studia
Vizualizace studia
Schéma aplikace
Zbývající povinnosti
Schéma aplikace
Zápis na termíny
Schéma aplikace a popis
Moje údaje
Schéma stránky
Prohlížení plateb studenta
Úprava osobních údajů studenta
Stipendia studenta
Předchozí studia studenta
Soubory studenta
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Semestrální práce
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Témata navržená studenty
Odevzdání práce
Informování e-mailem
Předzápis
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Grafický předzápis
Princip předzápisu
Schéma obrazovky
Barvy a infobubliny
Použití tabulky RA
Odzapsání RA / předmětu
Vizuální pomůcky
Vyhledat předmět
Certifikátové programy
Komplikace a závislosti
Kroužkový předzápis
Schéma aplikace a popis
Burza zápisů
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Administrátorská příručka
Výběr VŠKP
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Kvalifikační práce
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Ostatní
Kontrola plagiátorství
Praxe
Schéma aplikace
Přihlášení na praxi
Termíny a pozice
Směny
Odevzdávání souborů
ECTS — výjezdy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Záložka Nabídky výjezdů
Záložka Mé přihlášky na výjezdy
ECTS — příjezdy
Schéma aplikace
Hodnocení kvality
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Studentské žádosti
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Automatické zprávy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Nahlížení do spisu
Schéma aplikace
Informace pro administrátory
Upomínky
Aktuality
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Položky formulářů
Doplňující nápověda
Tipy pro práci
Moje výuka
Rozvrh a předměty
Popis stránky
Tisk zkouškového katalogu
Výskyty výuky rozvrhových akcí předmětu
Vypisování termínů
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Položky formulářů
Doplňující nápověda
Tipy pro práci s aplikací
Zadávání známek
Schéma aplikace
Práce s aplikací, příklady
Položky formulářů
Doplňující nápověda
Tipy pro práci
Hromadné načtení známek
Hromadný e-mail
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Položky formulářů
Tipy pro práci
Semestrální práce
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Vytvoření okruhů a témat
Vlastní studijní skupiny
Témata navržená studenty
Prohlížení odevzdaných prací
Studenti
Hodnocení studentů
Informování e-mailem
E-learningové systémy
Nová verze aplikace
Přehled školitele
Schéma aplikace a popis
Program předmětu
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Položky formulářů
Požadavky na rozvrh
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Administrátorská příručka
Garant oboru
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Témata VŠKP
Schéma aplikace
Téma VŠKP
Vypisování témat
Upravování témat
Schvalování témat
Registrace na témata
Přidělení témat
Vyhledávání témat
Hromadné akce
Exporty
Oznámení
Parametry nastavení
Hodnocení VŠKP
Schéma aplikace a popis
Praxe
Schéma aplikace
Kvalita výuky
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Vyjádření k anketě
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
B dotazníky
Rozložení portletů
Založení ankety
Prohlížení/editace anket
Správa tvrzení
Správa odpovědí
Učitelé předmětu
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Výjezdy
Záložka Nabídky výjezdů
Záložka Mé přihlášky na výjezdy
Automatické zprávy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Změna hesla
Schéma aplikace a použití
Státnice – podpis a hlasování členů komise
Schéma aplikace
Prohlížení
Schéma aplikace, terminologie
Programy a obory
Výběr studijního plánu
Vizualizace plánu
Vizuální pomůcky
Předměty
Katedry
Učitelé
Studenti
Zkouškové termíny
Rozvrhové akce
Kvalifikační práce
Předzápisové kroužky
Místnosti
Místnosti — celoročně
Volné místnosti — semestr
Volné místnosti — rok
Kalendář
Průnik časů
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Administrátorská příručka
IS/STAG
ECTS — příjezdy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
EWP procesy
ECTS — výjezdy
Schéma aplikace
Záložka Výjezdy
EWP procesy - záložka Výjezdy
Záložka Nabídka výjezdů
Záložka Mé přihlášky na výjezdy
ECTS — Smlouvy a granty
Schéma aplikace
Záložka Smlouvy
Záložka Granty
Záložka Programy financování
Záložka Donoři
Vizualizace studia
Schéma aplikace
Požadavky na rozvrh
Schéma aplikace
Kontrola plagiátorství
Schéma aplikace
Proces kontroly prací
Práce s aplikací
Zapisovatel státnic
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Grafické přehledy
Schéma aplikace
Uložení výstupu
Vybrané výstupy a parametry
Poplatky za studium
Schéma aplikace
Práce s aplikací
E-learningové systémy
Schéma aplikace
Skupiny/kurzy
Přenos výsledků kurzů
Nová skupina/kurz
Parametry a Číselníky
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Studentské žádosti
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Administrátorská příručka
Studentská ocenění
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Vazba ocenění
Porovnávání QRam hodnot
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Správa praxí
Základní pojmy
Schéma aplikace
Pozice a termíny
Směny
Šablony hromadné korespondence
Podmínky tisku studentů
Schéma aplikace
Posudky VŠKP - nastavení
Vlastní .docx šablona
Využití místností
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Židlo-hodiny
Schéma aplikace
Upomínky
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Rozpočtové výstupy
Schéma aplikace
Prostupnost studiem
Schéma aplikace
Stavové diagramy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Hromadný e-mail
Reporty
Funkcionality
Schéma aplikace
Správa funkcionalit
Vizualizace funkcionalit
Přesun výuky
Schéma aplikace
Výběr stěhování
Výběr místností
Nastavení stěhování
Výsledky simulace
Kvalita výuky
Průběžné výsledky
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Zveřejněné výsledky anket
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Globální výsledky anket
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Výsledky hodnocení služeb
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Reakce vedení
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Administrace evaluace
Schéma aplikace
Postup při vytváření a spouštění anket
Správa typů anket (dotazníků)
Správa anket
Správa tvrzení
Správa odpovědí
Správa služeb
Správa uživatelů
Ostatní
Uchazeč
Informace o přijímacím řízení
Ověřování totožnosti uchazeče
Statistiky přijímacího řízení
Práce s aplikací
Fakulty - programy - obory - kola - předměty - testy
Fakulty - kódy rozhodnutí
Fakulty - výsledky zápisu versus kódy rozhodnutí
E—přihláška
Práce s aplikací
Informace pro administrátory
ECTS — příjezdy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Absolvent
Absolvent
Schéma aplikace
Registrace
Přihlášení
Funkce aplikace
Správa absolventů
Informování o klubu
Informace pro administrátory
Administrace
STAG (nový)
Administrátorská spuštění
Evaluace
Administrace evaluace
Nahrávání dat ze SIMS
Schéma aplikace
Uložení XML rozvrhu
Schéma aplikace