Část I. Portál IS/STAG

Referenční příručka

Obsah

O portálu
Co je to portál
Definice portálu obecně
Upřesnění: Portál ZČU
Terminologie a navigace
Portál, portlet, stránka, záložka
Navigace v portálu
Přihlášení a bezpečnost
Doména jednotného přihlášení
Sezení, session
Nápověda a řešení problémů
Vhodné prohlížeče
Pokusný DEMO portál
Důležité adresy
Doplňková nápověda
Vizualizace studia
Vysvětlivky, ikony a barvy
Často používané zkratky
Datové formáty
Skupiny rozvrhových akcí
Chybová hlášení předzápisu
Ikony a barevné značení
Modulární studium
Omezení zadávání známek
Flashové aplikace v IS/STAG
Co je to Flash?
Instalace přehrávače Flash
Další informace
Možnosti tisku
Tiskové výstupy z IS/STAG
Tisky v Prohlížení IS/STAG
Tisky mimo Prohlížení IS/STAG
Konfigurovatelné sestavy
Možnosti exportu
Export dat z IS/STAG
Export v Prohlížení IS/STAG
Export mimo Prohlížení IS/STAG
Nastavení přístupu uživatele
Student v IS/STAG
Vyučující v IS/STAG
Nastavení přístupu
Mapa IS/STAG v portálu
Práce s formuláři
Používejte více klávesnici
Dohledávač
Příruční kalendář
Zobrazení částí formulářů
Řazení tabulkových dat
Předvyplňování akademického roku a semestru ve formulářích
Co se jinam nevešlo
CSV — portlet
Moje studium
Průběh studia
Popis stránky
Tisk průběhu studia
Vizualizace studia
Schéma aplikace
Odevzdávání prací
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Témata navržená studenty
Odevzdání práce
Informování e-mailem
Zbývající povinnosti
Schéma aplikace
Zápis na termíny
Schéma aplikace a popis
Kvalifikační práce
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Ostatní
Předzápis
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Grafický předzápis
Princip předzápisu
Schéma obrazovky
Barvy a infobubliny
Použití tabulky RA
Odzapsání RA / předmětu
Vizuální pomůcky
Vyhledat předmět
Certifikátové programy
Komplikace a závislosti
Kroužkový předzápis
Schéma aplikace a popis
Hodnocení kvality
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Moje údaje
Schéma stránky
Prohlížení plateb studenta
Úprava osobních údajů studenta
Stipendia studenta
Předchozí studia studenta
Nahlížení do spisu
Schéma aplikace
Informace pro administrátory
ECTS — výjezdy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
ECTS — příjezdy
Schéma aplikace
Burza zápisů
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Administrátorská příručka
Studentské žádosti
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Výběr VŠKP
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Automatické zprávy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Moje výuka
Rozvrh a předměty
Popis stránky
Tisk zkouškového katalogu
Výskyty výuky rozvrhových akcí předmětu
Odevzdávání prací
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Vytvoření okruhů a témat
Vlastní studijní skupiny
Témata navržená studenty
Prohlížení odevzdaných prací
Studenti
Hodnocení studentů
Informování e-mailem
Vypisování termínů
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Položky formulářů
Doplňující nápověda
Tipy pro práci s aplikací
Zadávání známek
Schéma aplikace
Práce s aplikací, příklady
Položky formulářů
Doplňující nápověda
Tipy pro práci
Hromadné načtení známek
Hromadný e-mail
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Položky formulářů
Tipy pro práci
Program předmětu
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Položky formulářů
Přehled školitele
Schéma aplikace a popis
Hodnocení VŠKP
Schéma aplikace a popis
Kvalita výuky
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
B dotazníky
Rozložení portletů
Založení ankety
Prohlížení/editace anket
Správa tvrzení
Správa odpovědí
Vyjádření k anketě
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Požadavky na rozvrh
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Administrátorská příručka
Změna hesla
Schéma aplikace a použití
Automatické zprávy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
E-learningové kurzy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Vypisování VŠKP
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Vytvoření nového tématu
Omezení přístupu k tématům
Učitelé předmětu
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Témata VŠKP
Schéma aplikace
Téma VŠKP
Vypisování témat
Editace témat
Schvalování témat
Registrace na témata
Přidělení témat
Vyhledávání témat
Parametry nastavení
Prohlížení IS/STAG
Schéma aplikace, terminologie
Programy a obory
Výběr studijního plánu
Vizualizace plánu
Vizuální pomůcky
Předměty
Katedry
Učitelé
Studenti
Zkouškové termíny
Rozvrhové akce
Kvalifikační práce
Předzápisové kroužky
Místnosti
Místnosti — celoročně
Volné místnosti — semestr
Volné místnosti — rok
Kalendář
Průnik časů
Schéma aplikace
Práce s aplikací
IS/STAG
Vizualizace studia
Schéma aplikace
ECTS — výjezdy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
ECTS — příjezdy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Požadavky na rozvrh
Schéma aplikace
Studentské žádosti
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Administrátorská příručka
Porovnávání QRam hodnot
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Práce — plagiáty
Schéma aplikace
Proces kontroly prací
Práce s aplikací
Zapisovatel státnic
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Parametry STAGu
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Grafické přehledy
Schéma aplikace
Vybrané výstupy a parametry
Administrace Moodle kurzů
Schéma aplikace
Poplatky za studium
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Podmínky tisku studentů
Schéma aplikace
Využití místností
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Židlo-hodiny
Schéma aplikace
Upomínky
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Rozpočtové výstupy
Schéma aplikace
Prostupnost studiem
Schéma aplikace
Stavové diagramy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Funkcionality
Schéma aplikace
Správa funkcionalit
Vizualizace funkcionalit
Ukládání dat ze SIMS do databáze
Schéma aplikace
Kvalita výuky
Průběžné výsledky
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Zveřejněné výsledky anket
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Globální výsledky anket
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Výsledky hodnocení služeb
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Reakce vedení
Schéma aplikace
Práce s aplikací a příklady
Administrace evaluace
Schéma aplikace
Postup při vytváření a spouštění anket
Správa typů anket (dotazníků)
Správa anket
Správa tvrzení
Správa odpovědí
Správa služeb
Správa uživatelů
Ostatní
Uchazeč
Informace o přijímacím řízení
Schéma aplikace
Práce s aplikací
E—přihláška
Schéma aplikace
Práce s aplikací
MojeID autentizace
Informace pro administrátory
ECTS — příjezdy
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Absolvent
Absolvent
Schéma aplikace
Práce s aplikací
Informace pro administrátory