Spisová služba - podací deník (SS0020)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Ve formuláři je možné vkládat (pokud není nastaven parametr SPIS_PROPOJENO na A), prohlížet a opravovat záznamy podacího deníku, je povoleno i zrušení záznamu (pro zrušení cvičných popř. omylem vygenerovaných záznamů)

Ovládání

Ve formuláři se zobrazí záznamy podacího deníku. Ty vznikají automaticky při generování daného typu dokumentu, pokud je to nastavené ve formuláři Spisová služba - nastavení (SS0010). Výběr lze omezit podle filtru v bloku Zobrazit.

Hromadné doplnění údajů

Většina údajů je přednastavena od typu dokumentu nebo od studenta resp. uchazeče, některé další údaje je třeba doplnit. Požadované údaje přednastavíme ve spodní části formuláře v bloku Nastavení hodnot pro zkopírování. Záznamy, ke kterým chceme přednastavené hodnoty doplnit, je možné označit buď jednotlivě v políčku Označ nebo hromadně tlačítkem Označ všechny. Nakopírování provedeme kliknutím na tlačítko Zkopírovat ke všem označeným. Záznamy, ke kterým byly hodnoty úspěšně nakopírovány a uloženy, jsou až do dalšího dotazu zvýrazněny zeleně.

Hromadné stornování záznamů

Označené záznamy je možné kliknutím na tlačítko Stornovat označené ze spisové služby hromadně smazat. Pozor, jedná se o nevratný krok, který je třeba provádět obezřetně pouze v odůvodněných případech!

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka