Moje výukaaplikace pro vyučující

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Záložka Moje výuka je určena a viditelná pouze přihlášeným uživatelům a obsahuje nejdůležitější aplikace IS/STAG určené vyučujícím. Zobrazuje veškeré údaje týkající se jejich výuky a poskytuje aplikace pokrývající důležité úkony s výukou spojené.

Organizace dokumentace portálu a portálového rozhraní IS/STAG

Obrázek 165. Organizace dokumentace portálu a portálového rozhraní IS/STAG. 

Protože vyučující může být zaměstnán souběžně na více katedrách a mít tak přiděleno v IS/STAG více identit, je možno pomocí portletu pro jejich přepnutí (na každé podstránce nahoře) mezi nimi volit. Po přepnutí se aktualizuje obsah všech dalších aplikací a portletů tak, aby zobrazovaly právě vybranou identitu vyučujícího.

Pokud je uživatel zároveň studentem i zaměstnancem (např. doktorand), portálové rozhraní IS/STAG přirozeně zohledňuje i tento stav a uživatel má k dispozici funkce určené studentům i vyučujícím, tedy záložky Moje studiumMoje výuka.

Pokud se přihlásíte do portálu, ale nevidíte záložky, které byste měl (měla) vidět nebo portál vypisuje hlášení, že nenalezl vaši identitu v IS/STAG a neposkytuje vám očekávané aplikace a služby — je možné, že nejste evidován(a) v IS/STAG správným způsobem a věnujte prosím pozornost kapitole o nastavení přístupu vyučujícího.