Seznam studentů obecný (GST_SEZO)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Seznam studentů bez osobních údajů.

Ovládání

Sestava tiskne seznam studentů bez osobních údajů podle vybratelných parametrů. Studenty lze vybírat dle st.programu, oboru nebo kombinace, ročníku, místa výuky, etapy st.plánu, okresu, občanství, kroužku, financování, typu studia apod. Lze zadat i kombinaci typů studia tak, že zadáte jednotlivé typy studia oddělené čárkou, např. 8,0 Sestava obsahuje hlavičku s údaji - stud. program, obor, typ, forma, typ int., forma int., místo, a následuje jmenný seznam studentů dle abecedy.

Pro vlastní volbu nadpisu lze využít parametr Nadpis. Pokud tento parametr nevyplníme, tiskne se nadpis "Seznam studentů s osobními údaji".

Nastavením parametru Jen krátkodobé pobyty na 'A' lze vybrat studenty, kteří mají položku Financování nastavenu na 51-69.

Přístup

Není omezen