Seznam kvalif. prací předávaných knihovně (G_AB_PRE)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Seznam závěrečných prací předávaných knihovně je rozdělen do čtyř oddílů: bakalářské práce, diplomové práce, disertační a rigorózní práce.

Sestava tiskne:

 • informaci, pokud je práce neobhájena resp. prošla obhajovacím řízením, ale student neuspěl

 • příznak, zda-li práce má nahrán plný text práce

 • příznak, zda-li práce má nahrán posudek vedoucího práce

 • příznak, zda-li práce má nahrán posudek oponenta

Ovládání

Práce se tisknou podle nastavení parametru VKP_KNIHOVNE_PREDAT_KDY. Pokud je nastaven tento parametr na PO_OBHAJOBE, tisknou se všechny obhajované práce (i neobhájené) - tj. mají vyplněnou známku nebo slovní hodnocení. Pokud je nastaven na PO_USPESNE_OBHAJOBE_NEBO_3.POKUS, tisknou se jen úspěšně obhájené nebo neobhájené na třetí pokus.

Pomocí parametru lze volit, zda chcete tisknout všechny práce nebo jen předané do knihovny nebo nepředané do knihovny.

Dále můžete vybírat podle data obhajoby či data absolvování.

Přístup

 • Administrátor

 • Katedra

 • Knihovna

 • Knihovna - správce

 • Prorektor

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka