Průběžné výsledky — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Funkce pro vedoucí pracovníky. Vedoucí kateder, děkani a prorektor pro studijní a pedagogickou činnost mají oproti garantům a vyučujícím předmětů k dispozici funkci Prohlížení připomínek k předmětům. Děkani a prorektor pro studijní a pedagogickou činnost mohou navíc prohlížet i připomínky k semestru.

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 552. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce. 

Aplikaci tvoří portlety 'Informace o učiteli' a 'Evaluace — Garant'.

  • Portlet Informace o učiteli: slouží k přepínání jednotlivých rolí přihlášeného učitele.

  • Portlet Evaluace — Garant: slouží k prohlížení průběžných výsledků.