Praxe — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Aplikace slouží pro hodnocení studentů na praxích metodiky aprobací a vyučujícími předmětů.

Metodik aprobací

Obrázek 276. Metodik aprobací. 

Vyučující předmětu

Obrázek 277. Vyučující předmětu. 

Hodnotitel pozice. Hodnotitel pozice je vyučující přiřazený k hodnocení pozice v dané organizaci.

Hodnotitelem může být i externista (Studentské praxe), jen je potřeba jej označit jako metodika aprobace, případně jej ustanovit hodnotitelem pozice v organizaci.

Přístup externisty k praxím a hodnocení aprobace

Obrázek 278. Přístup externisty k praxím a hodnocení aprobace. 

Hodnocení a soubory

Studenti mohou na praxi odevzdávat soubory (odevzdávané soubory a podmínky odevzdávání definuje správce). Vyučující a metodik aprobace je pak mohou schvalovat. V závislosti na nastavení praxe / typu souboru mohou studenti soubor odevzdávat opakovaně, případně se jim odevzdání zablokuje po ohodnocení souboru učitelem. Následující obrázky ilustrují obě situace. Studentem odevzdané soubory, první typ souboru lze měnit libovolně, druhý jž ne. Takto vypadá, když hodnotitel soubor neakceptoval — vrátil k přepracování.

Neakceptovaný / vrácený soubor

Obrázek 279. Neakceptovaný / vrácený soubor. 

Akceptovaný soubor, student jej již nemůže měnit

Obrázek 280. Akceptovaný soubor, student jej již nemůže měnit.