Výjezdy studentů (G_ST_VYJ)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava tiskne seznam studentů s jejich výjezdy. Hlavičku sestavy tvoří fakulta. V sestavě najdete osobní údaje studenta, údaje o jeho studiu a údaje o výjezdu: výjezd od od, výjezd do, stát, škola - fakulta (pokud se jedná o studijní pobyt) nebo firma (pokud se jedná o pracovní pobyt) a financování studia (nikoliv financování výjezdu).

Ovládání

Studenti se vybírají podle parametrů Výjezd od od-do, Výjezd do od-do.

Pokud vyberete parametrem příjezdy, pak se studenti vybírají podle parametrů Příjezd od od-do, Příjezd do od-do.

Parametr Akademický rok ovlivňuje jen zobrazení ročníku v sestavě a také zobrazení financování. Pokud parametr Akademický rok nezadáte, zobrazuje se v sestavě nejvyšší ročník studenta.

Kromě standardních parametrů lze využít parametry Financování studia, Financování výjezdu a Ukončení studia.

K dispozici jsou mimo jiné také následující parametry

  • Typ výjezdu/příjezdu, jehož hodnoty jsou brány z domény

  • Výjezd na školu/Příjezd ze školy, kde si můžete vybrat ze seznamu škol

  • Jen výjezdy v rámci vlastní školy

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Speciální studijní referentka

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka