Poplatky za studium — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží k zobrazení studentů s poplatky za studium. Dále aplikace slouží ke grafickému zobrazení následnosti studií a ke grafickému zobrazení plateb a splátek za studium zvoleného studenta Aplikace je určena pro role Studijní referentka, Spec. referentka, Tajemník fakulty, Prorektor, Administrátor.

Aplikace je určena pro role Studijní referentka, Spec. referentka, Tajemník fakulty, Prorektor, Administrátor. Role Studijní referentka a Tajemník fakulty je vždy spjata s konkrétním pracovištěm typu fakulta, tj. dané role mohou nahlížet pouze na studenty své fakulty. Role Spec. referentka, Prorektor, Administrátor mohou nahlížet na všechny studenty.