Podmínky tisku studentů — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, popis

Aplikace slouží ke zjištění všech možných parametrů, podle kterých se mohou určovat počty studentů. Pro přihlášeného uživatele je přístupná na záložce IS/STAG, na podstránce Podmínky tisku studentů. Aplikaci tvoří jeden portlet.

Portlet obsahuje druhy parametrů, podle kterých se dají specifikovat různé počty studentů. Checkboxy neslouží k zaškrtávání, ale pouze označují jednotlivé volby. Čísla uvedená v závorkách ukazují aktuální počet studentů, kteří k dnešnímu dni studují, nebo studium přerušili. Výjimku tvoří počet studentů v kategorii "Stav studia" u položky "Nestuduje" a v kategorii "Absolvent", kde jsou zahrnuti pouze nestudující studenti.

Podmínky tisku studentů

Obrázek 475. Podmínky tisku studentů.