Grafický editor studijních plánů IS/STAG — demonstrační verze

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Na této stránce najdete uživatelský manuál k aplikaci Grafický editor studijních plánů IS/STAG — demonstrační verze. Aplikace je určená pro uživatele, kteří pracují se studijními plány. K dispozici je grafické zobrazení segmentů a jejich skupin a bloků i rozdělení předmětů dle doporučených ročníků a semestrů jako tomu je ve Vizualizaci studijních plánů. Dále umožňuje jednoduché úpravy studijních plánů a obsahuje jejich kontroly.

Aplikaci není třeba nijak instalovat, stačí si ji pouze stáhnout a stažený ZIP archiv rozbalit na disk počítače. Demonstrační verzi aplikace naleznete na adrese http://is-stag.zcu.cz/zajemci/moduly/plan_editor. Stažený soubor PlanEditor.zip, rozbalte do libovolného adresáře na vašem disku. Aplikace se spouští souborem run.bat. případně dotazy, náměty na rozšíření i hlášení chyb prosím posílejte na adresu .

Grafický editor studijních plánů IS/STAG — demonstrační verze

Obrázek 753. Grafický editor studijních plánů IS/STAG — demonstrační verze. 

Technologicky aplikace vychází z úspěšného modulu Editor rozvrhů a poskytuje opět plně okenní přívětivé uživatelské prostředí, kterému webové aplikace mohou i dnes konkurovat stále jen s obtížemi. Vizuálně může připomínat i další aplikaci — Vizualizaci studijních plánů — jelikož používá stejné barevné schéma a zobrazení předmětů po ročnících a semestrech. Obsahuje nástroje pro úpravy plánů a provádí jejich kontroly.

Varování

Tato verze slouží pro demonstrační účely. Funkčně (ani časově, počtem operací, atd.) není nijak omezena, jen není aktivně vyvíjena. To znamená, že jsou v ní opravovány pouze nahlášené chyby. Kompletní nabídka funkcí je k dispozici v plné verzi aplikace.

Stručné představení

  • Každý plán je v aplikaci otevřen do nové záložky. Záložky lze libovolně přesouvat, vytáhnout z okna aplikace, minimalizovat a zavírat.

  • Vyhledávání konkrétního plánu a jeho zobrazení:

  • Vyhledání předmětů:

    • Přetažení do bloku (v přehledu segmentů) — předmět je přidán do vybraného bloku s neurčeným ročníkem a semestrem.

    • Přetažení do plánu/ročníku/semestru (v přehledu předmětů) — po přidání do semestru se zobrazí výběr bloku, do kterého se má předmět zařadit

  • Úpravy plánu — popisných údajů jednotlivých součástí — vyvolat lze přes kontextové menu nebo dvouklikem: úpravy bloků a segmentů, jejich odstranění z plánu, úpravy předmětů, přesun mezi ročníky a semestry, jejich odstranění.

  • Kontroly — probíhají automaticky na pozadí aplikace. Pokud některá entita nevyhoví kontrole, je označena. Zatím jsou implementovány kontroly na úrovni předmětů — tedy předměty jsou zvýrazněné červeným rámečkem.