Příjezdy studentů na krátkodobý pobyt — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží uchazečům o krátkodobý pobyt na vysoké škole. Z pohledu školy provozující IS/STAG se jedná o cizí studenty, kteří přijíždějí na tuto školu, již jsou přijati ke studiu, mají založené uživatelské konto v systému IS/STAG a mohou se proto přihlásit na univerzitní portál.

Jedná se o stejnou aplikaci, jakou používají uchazeči o krátkodobý pobyt na portálové záložce Uchazeč s jediným rozdílem:

Protože se již nejedná o anonymního uchazeče, ale o přijatého studenta naší školy, který má vytvořen přístup do informační sítě školy včetně systému IS/STAG, může se přihlásit na univerzitní portál a nemusí se přihlašovat rodným číslem a iniciály. Student rovnou uvidí informace o své osobě a svém příjezdu.

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 143. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce.