Grafický editor studijních plánů IS/STAG

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Na této stránce najdete uživatelský manuál k aplikaci Grafický editor studijních plánů IS/STAG. Aplikace je určená pro uživatele, kteří pracují se studijními plány (správci plánů, tajemníci fakult, administrátoři IS/STAG). K dispozici je grafické zobrazení segmentů a jejich skupin a bloků i rozdělení předmětů dle doporučených ročníků a semestrů jako tomu je ve Vizualizaci studijních plánů. Dále umožňuje úpravy a zakládání studijních plánů, porovnávání různých verzí a obsahuje sadu kontrol.

Tato aplikace je aktivně vyvíjena a doplňována o nové funkce.

Grafický editor studijních plánů IS/STAG

Obrázek 762. Grafický editor studijních plánů IS/STAG. 

Technologicky aplikace vychází z úspěšného modulu Editor rozvrhů a poskytuje opět plně okenní přívětivé uživatelské prostředí, kterému webové aplikace mohou i dnes konkurovat stále jen s obtížemi. Vizuálně může připomínat i další aplikaci — Vizualizaci studijních plánů — jelikož používá stejné barevné schéma a zobrazení předmětů po ročnících a semestrech. Obsahuje nástroje pro úpravy plánů a provádí jejich kontroly.

Stručné představení

 • Každý plán je v aplikaci otevřen do nové záložky. Záložky lze libovolně přesouvat, vytáhnout z okna aplikace, minimalizovat a zavírat.

 • Vyhledávání konkrétního plánu a jeho zobrazení:

 • Vyhledání předmětů:

  • Přetažení do bloku (v přehledu segmentů) — předmět je přidán do vybraného bloku s neurčeným ročníkem a semestrem.

  • Přetažení do plánu/ročníku/semestru (v přehledu předmětů) — po přidání do semestru se zobrazí výběr bloku, do kterého se má předmět zařadit

 • Vyhledávání segmentů a zařazení do plánu, úprava modulů i povinných segmentů.

 • Porovnávání plánů (porovnává umístění předmětů v semestrech a blocích).

 • Úpravy plánu — popisných údajů jednotlivých součástí — vyvolat lze přes kontextové menu nebo dvouklikem: úpravy bloků a segmentů, jejich odstranění z plánu, úpravy předmětů, přesun mezi ročníky a semestry, jejich odstranění.

 • Kontroly — probíhají automaticky na pozadí aplikace. Pokud některá entita nevyhoví kontrole, je označena.