Moje studiumaplikace pro studenty

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Záložka Moje studium je určená a viditelná pouze přihlášeným uživatelům a zobrazuje veškeré údaje týkající se studenta i jeho studia. Poskytuje aplikace pokrývající důležité úkony se studiem spojené.

Protože jeden student může studovat souběžně více studií a mít tak přiděleno v IS/STAG více studijních čísel, je možno pomocí portletu pro přepnutí identity (na každé podstránce nahoře) mezi těmito čísly volit. Po přepnutí se aktualizuje obsah všech dalších aplikací a portletů tak, aby zobrazovaly právě vybrané studium.

Pokud je uživatel zároveň studentem i zaměstnancem (např. doktorand), portálové rozhraní IS/STAG přirozeně zohledňuje i tento stav a uživatel má k dispozici funkce určené studentům i vyučujícím, tedy záložky Moje studiumMoje výuka.

Organizace dokumentace portálu a portálového rozhraní IS/STAG

Obrázek 56. Organizace dokumentace portálu a portálového rozhraní IS/STAG. 

Pokud se přihlásíte do portálu, ale nevidíte záložky, které byste měl (měla) vidět nebo portál vypisuje hlášení, že nenalezl vaši identitu v IS/STAG a neposkytuje vám očekávané aplikace a služby — je možné, že nejste evidován(a) v IS/STAG správným způsobem a věnujte prosím pozornost kapitole o nastavení přístupu vyučujícího.