Správa uživatelů (SY0010)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Seznam uživatelů

Ovládání

V tomto formuláři lze zklaádat nové uživatele aplikace, mazat uživatele měnit jejich hesla a měnit vlastníka záznamů v databázi

 • Založení uživatele

  Uživatele založíte zadáním jeho uživatelského jména, dále výběrem uživatelské role (každý uživatel může mít právě jednu tuto roli), dále vyplněním příslušné fakulty (u nadfakultních uživatelů je nutno vyplnit příslušné nadfakultní pracoviště, většinou REK - rektorát) a dále je též nutno vyplnit příslušnost ke katedře (má smysl pouze u kateder a vyučujících, u ostatních zde zopakujte předchozí hodnotu). A nakonec je nutno vybrat z dané nabídky uživatelský profile. Potvrzením by se jednak měl uživatel vytvořit a poté by se též měl vložit záznam do tabulky uživatelů. Pokud se uživatelské konto z nějakého důvodu nevytvoří, neuloží se ani záznam do tabulky uživatelů

 • Zrušení uživatele

  Ve formuláři vyberete uživatele, kterého chcete zrušit. Vymazáním záznamu se nejprve uživatel zruší a poté se vymaže jeho záznam z tabulky uživatelů. Pokud se zrušení konta nezdaří (např. nelze zrušit právě připojeného uživatele), pak se nevymaže ani jeho záznam a tabulky uživatelů. Dalším z důvodů. proč nelze uživatele zrušit může být to, že uživatel vlastní nějaké záznamy - pak nemusí být vždy jasné, kdo k takovýmto záznamům má mít přístup - viz níže stav uživatele

 • Změna hesla

  Ve formuláři vyberete uživatele, kterému chcete změnit heslo. Kliknutím na tlačítko změna hesla se objeví okénko, ve kterém lze uživateli heslo změnit. Změnu hesla potvrďte klávesou ENTER

 • Stav uživatele aktivní/neaktivní

  Standardně je nastaven stav A - aktivní. Pokud chcete uživatelské konto zablokovat, změníte hodnotu na N. Všechna uživatelská nastavení zůstávají v platnosti (např heslo), ale uživateli se při pokusu o přihlášení k databázi objeví hláška Vaše konto bylo zablokováno. Tohoto lze využít např u uživatelů. kteří vlastní některé záznamy, ale jde už o uživatele historického - např. bývalého zaměstnance.

 • Změna vlastníka záznamů

  Pokud např. nastane stav, že rozvrháře TICHY nahradí ve funkci rozvrhář VOREL (platí obecně pro jakéhokoliv uživatele), pak lze ve spodní části obrazovky převést vlastníctví všech záznamů v databázi ze původního uživatele na uživatele nového. Vyplňte příslušnými uživatelskými jmény obě políčka (TICHY - uživ. jméno staré, VOREL - uživ jméno nové) a stiskněte tlačítko Proveď. Změna se provede ve všech záznamech v celé databaázi proto může tato operace trvat např. i několik minut (zejména např. u studijní referentky vlastnící stovky studentů). Doporučujeme ji proto provádět např v době údržby databáze nebo v době kdy v databázi pracuje minimum uživatelů.

 • Role vyučující

  Pokud nastavíte roli na vyučujícího, pak je nutno vyplnit spodní řádek s osobními údaji vyučujícího. Tento řádek lze vyplnit pouze ze seznamu hodnot (data jsou z tabulky učitelů).

Přístup

 • Administrátor