Nahlížení do spisu — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, popis

Aplikace slouží k prohlížení písemností týkajících se studentova studia poskytovaných externí spisovou službou. Student v ní může vidět písemnosti jako rozhodnutí o přijímacím řízení, rozhodnutí o přidělení stipendia a další.

Aplikace je přístupná na záložce Moje studium na podstránce Nahlížení do spisu. Aplikaci tvoří jeden portlet. Je určena pro role Student, Studijní referent/ka, Tajemník fakulty, Administrátor a Prorektor.

Portlet je rovněž přístupný uchazečům o studium v sekci Uchazeč/Přijímací řízení.

Písemnosti jsou zobrazeny v tabulce, která obsahuje následující sloupce:

  • Číslo jednací. Identifikátor písemnosti.

  • Směr. Škola studentovi / student škole (znázorněno šipkou).

  • Věc. Slovní označení písemnosti.

  • Vytvořeno. Datum vzniku písemnosti.

  • Odesláno. Datum odeslání písemnosti.

  • Způsob odeslání. Způsob odeslání písemnosti.

  • Stav. Stav odeslání.

  • Soubory. Přiložené soubory. K jedné písemnosti může být přiloženo více souborů.

  • Naposledy zobrazeno. Datum posledního zobrazení souboru studentem, pokud je soubor přiložen.

Ne všechny údaje jsou poskytovány všemi spisovými službami, a tak některé sloupce nemusí být přítomny.

Nahlížení do spisu

Obrázek 164. Nahlížení do spisu.