Nahrazující předměty (PM0070)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Zadávání nahrazujících předmětů

Ovládání

Formulář obsahuje dva bloky. V prvním bloku Nahrazující předměty - zadávání zadáváme nové údaje o nahrazování předmětu. Na levé straně se uvedou původní předměty, které chceme nahradit a na pravé straně uvedeme předměty, které je nahrazují. Nahrazující předmět už musí být zaveden v číselníku. Založit jej můžeme ve formuláři Předměty (PM0010).

Druhý blok Nahrazující předměty - přehled a rušení slouží k prohlížení seznamu nahraovaných a nahrazujících předmětů. Zde také můžeme zrušit záznam o nahrazovaném předmětu pomocí standardního tlačítka x(zrušit záznam).

Jedná se pouze o evidenci nahrazování, která do kontrol studia není zahrnuta.

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Správa předmětů

  • Tajemník fakulty