Seznam přerušení a ukončení

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Parametr sestavy Přerušení/Ukončení určuje, jaký seznam studentů se vybere:

  • Přerušení: všichni studenti ve stavu Přerušeno, kteří mají v daném roce záznam o studiu.

  • Přerušení v akad. roce: všichni studenti, kteří měli v daném akad. roce alespoň den přerušeno, bez ohledu na jejich aktuální stav studia

  • Ukončení: všichni studenti, kteří ukončili studium, přednastavené je období za předcházející měsíc.

    • akad. rok bez datumů - vyjedou všichni s ukončením v daném akad. roce

    • akad. rok s rozmezím datumů - vyjedou všichni s ukončením v daném akad. roce v zadaném rozmezí datumů

    • rozmezí datumů bez akad. roku - vyjedou všichni s ukončením v zadaném rozmezí datumů bez ohledu na akad. rok

  • %:  vyberou se PřerušeníUkončení.