Smlouvy a granty týkající se mobilit — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží školním ECTS koordinátorům ke správě smluv a grantů týkajících se mobilit. V aplikaci lze vkládat a spravovat meziinstitucionální smlouvy týkající se mobilit s ostaními školami. Institucionální koordinátoři zde mohou spravovat i granty, programy finanocvání a donory.

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 368. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce. 

Přístup k aplikaci, uživatelské role

K aplikaci mají přístup pouze uživatelé s rolemi ECTS koordinátor instituce nebo ECTS koordinátor fakulty. Fakultní koordinátor může spravovat pouze smlouvy, které se jej týkají. Institucionální koordinátor může spravovat smlouvy všechny a dále může pracovat i se záložkami pro správu grantů, programů financování a donorů. Dále má k aplikaci přístup i role Administrátor Pro přepnutí na příslušnou roli je třeba použít portlet Informace o učiteli v horní části stránky:

Výběr role

Obrázek 369. Výběr role.