Kapacity (PM0030)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k zadávání a opravě omezujících kapacit pro statut povinný - A, povinně volitelný - B, nebo výběrový - C u jednotlivých předmětů

Ovládání

Tento formulář obsahuje jediný blok Kapacity předmětu. Pro vytvoření omezení kapacity předmětu zapíšeme Katedru a Předmět (lze vyhledat v tabulce) a vybereme semestr.

Pro daný předmět je pak možné zapsat omezující kapacity do položek AMAX, BMAX, CMAX. Pokud je některá z položek nevyplněna, znamená to, že pro příslušný statut je kapacita předmětu neomezena (chceme-li např. předmět povolit jen jako povinný, je nutné u ostatních položek zapsat 0!).

Poznámky

Položky ASKUT, BSKUT a CSKUT ukazují, kolik je ve skutečnosti přihlášeno studentů na daný předmět. Pod jakým typem (A/B/C) se studenti na předmět zapisují si systém hlídá sám podle studentova studijniho programu. Pokud je ovšem kapacita předmětu pro typ, pod kterým ho má mít student zapsán vyčerpána, předmět se studentovi nezapíše.

Kontroly na úrovni DB triggerů
  • DB trigger TR_KAPA_BRI na tabulce KAPACITA provádí kontrolu správnosti vkládaných nebo měněných polí Askut, Bskut, Cskut na základě záznamů ve známkách.

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Správa předmětů

  • Tajemník fakulty