Přihláška ke studiu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Obecné

Tisk přihlášky v novém tiskovém systému se aktivuje nastavením parametru NOVE_TISKY na hodnotu obsahující písmeno 'E'. Přihlášku lze tisknout z několika míst systému STAG, ať už z klienta IS/STAG pro Windows nebo webového portálu:

 • formulář PJ0025: Přijímací řízení - Převod e-přihlášky do přijímacího řízení,

 • sestava Přijímací řízení - Tisk přihlášek,

 • portlet IS/STAG - Reporty v portálu,

 • E-přihláška.

E-přihlášku používají samotní uchazeči o studium, ostatní místa mají k dispozici administrátoři systému a studijní referentky.

Existují dvě šablony pro tisk přihlášky. Správná šablona je zvolena automaticky dle hodnoty parametru EPR_ZKRACENA nastaveného pro fakultu příslušnou přijímacímu oboru, na který se uchazeč hlásí.

 • Plná verze.  Klasický formulář pro přihlášku ke studiu na vysoké škole kopírující vzhled formuláře používaného společností SEVT. Tento formulář spolu s protokolem o přijímacím řízení obsahuje 4 strany formátu A4.

 • Zkrácená verze.  Zkrácená verze formuláře na 1 stranu A4.

Vstupní data pro report lze filtrovat pomocí parametrů, které se nastavují v portálovém rozhraní:

Jejich nastavení je poměrně intuitivní, uvedeme zde pouze význam hodnot parametru Výběr přihlášek:

 • Všechny e-přihlášky.  Všechny e-přihlášky bez ohledu na to, zda již byly převedeny do přijímacího řízení.

 • Jen převedené e-přihlášky.  Všechny e-přihlášky, které již byly převedeny do přijímacího řízení.

 • Jen nepřevedené e-přihlášky.  Všechny e-přihlášky, které ještě nebyly převedeny do přijímacího řízení.

 • Papírové přihlášky.  Všechny převedené e-přihlášky plus ručně vložené přihlášky (tzn. data z modulu Přijímací řízení, ne z modulu E-přihláška).

Přihláška plná

Výchozí šablona pro přihlášku ke studiu. Skládá se ze 4 stran:

 1. základní informace o přijímacím oboru a uchazeči,

 2. doplňující informace a předměty ze střední školy,

 3. doplňující informace - zaměstnání, předchozí studium na vysoké škole, potvrzení o zdravotní způsobilosti, prohlášení o pravdivosti údajů,

 4. protokol o přijímacím řízení.

Šablona podporuje zadání následujících parametrů v administračním rozhraní modulu nových reportů:

 • carovyKod.  Nastavením parametru (stačí uvést jeho název, případně oddělený čárkou od ostatních parametrů) aktivujeme tisk čísla písemnosti v podobě čárového kódu v levém dolním rohu první strany přihlášky. Pokud k přihlášce není nalezen odpovídající spis, čárový kód se nevytiskne.

 • oborZkratka.  Nastavením parametru aktivujeme tisk zkratky přijímacího oboru za jeho názvem.

 • priorita.  Nastavením parametru aktivujeme tisk priority přijímacího oboru za jeho názvem.

 • zzRozsirenyText.  Parametr ovlivňuje text v závorce v sekci Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání.

  • Parametr neuveden nebo nastaven na hodnotu N.  "Informaci podá studijní oddělení děkanátu."

   Uveden název parametru nebo parametr nastaven na hodnotu A.  "Informaci najdete v podmínkách přijímacího řízení fakulty, popř. ji podá studijní oddělení děkanátu."

 • platba.  Nastavením parametru aktivujeme tisk informací o provedené platbě ve tvaru částka - datum úhrady - číslo dokladu pod kolonkou Zvolený jazyk.

Příklad nastavení: 'carovyKod,oborZkratka' (bez uvozovek)

Přihláška zkrácená

Tato šablona je použita, pokud je správně nastaven parametr EPR_ZKRACENA. Šablona podporuje první tři parametry uvedené u plné přihlášky.