Seznam studentů s jejich kvalif. pracemi (G_AB_DP1)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava vypisuje jméno studenta, téma jeho kvalifikační práce, dále vedoucí, konzultanty a oponenty kvalifikační práce. V hlavičce seznamu studentů najdete fakultu, katedru, rok zadání a kód studijního programu.

Ovládání

 • Pomocí parametru můžete zvolit, zda chcete vypisovat absolventy nebo jen studenty.

 • Můžete také vybírat dle vedoucích a/nebo oponentů kvalifikační práce.

 • Jako parametry můžete také nastavit následující data: datum zadání práce, datum obhajoby práce, datum absolvování, plánované datum odevzdání, datum odevzdání.

 • Zobrazování oponenta volíte pomocí parametru Zobrazit oponenta.

 • Lze také zobrazovat anglický název práce - volba na parametr..

 • Zobrazují se jen ty práce, které mají položku Tisknout nastavenou na A

Přístup

 • Administrátor

 • Katedra

 • Prorektor

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka