Doplňková nápovědadalší nápovědy týkající se IS/STAG

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V následujících oddílech jsou popsány základní principy práce s portálem — objasnění termínu portlet, popis navigačních prvků portálu, zásady bezpečné práce, informace k řešení různých problémů s portálem a další doplňující údaje.

Jedná se zejména o nápovědu pro uživatele, kteří mají zatím s portálem malou zkušenost — ale i uživatel, který s portálem již pracuje, si možná upřesní některé termíny, které dosud chápal a používal jen intuitivně. A dozví se také, proč některé zdánlivě podivné záležitosti v portálu musí být udělány právě tak, jak jsou.