Studentské žádosti — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 148. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce. 

Aplikace slouží studentům k elektronickému podávání různých typů žádostí — od obecných po například žádosti o přezkoumání nároku na stipendium. Student zde žádost vyplní, elektronicky podá a poté může sledovat průběh jejího schvalování jednotlivými orgány školy (katedra, děkanát, rektorát).

Nápověda k této aplikaci pro další uživatelské role je k dispozici pod záložkou IS-STAG.