Správa domén (SY0020)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Číselník domén

Ovládání

V tomto formuláři je možno definovat, měnit a mazat jednotlivé hodnoty tzv. domén. Domény, které mají ve sloupečku Gl. - globální hodnotu "A" nebo "P" nemůže měnit ani správce systému, jsou měněny globálně ze ZČU - jedná se většinou o státní císelníky např. ukončení studia, forma studia, financování studia … nebo např dny v týdnu. Při nastavení GL = "P" se mohou měnit pouze sloupečky začínající Pom…. bez ohledu na nastaveni sloupečků Up či De. Ostatní domény pokud mají ve sloupečku Up. hodnotu "A" lze měnit, tj. lze změnit zkratku, význam a pomocnou hodnotu. Pokud je ve sloupečku De. hodnota "A", pak lze danou hodnotu i smazat.

Hodnoty domén je zpravidla nutno nastavit před nasazením systému a v průběhu používání systému se již nijak výrazně nemění.

Přístup

  • Administrátor