Komise, termíny, studenti na termínu (PJ0015)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Přidělování termínů přijímacích zkoušek uchazečům.

Ovládání

Ve formuláři můžete postupovat dvojím způsobem:

 1. přistupujeme k termínům přes zkušební komise:

  1. V prvním bloku Zkušební komise vybereme nebo vložíme komisi. Každé zkušební komisi je možné ve vedlejším bloku Členové zkušební komise přiřadit členy a jednoho z nich určit předsedou.

  2. V bloku Termín přiřadíme ke komisi definici termínů zkoušky. Každé komisi je možné přiřadit více termínů. Termín je také možné rozepsat na více dnů na různých místech. K tomu slouží vložený blok Rozpis termínu.

 2. k termínům se přistupuje přímo, nemají přiřazené zkušební komise:

  1. Přejdeme rovnou do bloku Termín a provedeme dotaz nebo vložíme definici nového temínu

Pomocí zaškrtávátka jen aktuální rok se určuje, zda se zobrazí všechny komise a termíny nebo pouze termíny aktuálního přij. řízení a komise, které mají přiřazený nějaký aktuální termín.

Ve spodním bloku Seznam uchazečů u hlavního termínu se pro zvolený termín zobrazují uchazeči dle kritérií zadaných podle podmínek v dolní části formuláře. Standardně se zde nabízejí pouze uchazeči na oborech, které nemají nadefinovaný žádný předmětový termín (lze vypnout odškrtnutím Nenabízet uchazeče s předmětovým termínem).

Změnou jednoho ze dvou poplistů s omezujícími kritérii se provede nový dotaz na bloku s uchazeči. Prvním poplistem je možné omezit výběr na přijaté, nepřijaté, nerozhodnuté, nedostavivší se nebo bez omezení. Druhý poplist omezuje výběr vzhledem k termínům na uchazeče s nepřiděleným termínem, s jakýmkoliv přiděleným termínem, s vybraným přiděleným termínem a nebo bez omezení.

Při změně hodnoty jednoho z omezujících poplistů nebo při změně termínu se provede automaticky nový dotaz se zachováním posledních kritérií. Tj. pokud výběr omezíme například číslem oboru, tak se při změně poplistu provede stejně omezený dotaz znovu.

V bloku Seznam uchazečů u předmětového termínu se pro zvolený termín zobrazují:

 • S daným termínem - předměty uchazečů, ke kterým byl daný termín přiřazen

 • Bez termínu - předměty uchazečů, u kterých byla nastavena na ANO volba Termín bude k předmětu přiřazen později a žádný termín zatím přiřazen nebyl

Přihlášení a odhlášení termínu

V pravé dolní části obrazovky, jsou tlačítka PřihlašOdhlaš. Jejich stiskem se provede přihlášení/odhlášení označených uchazečů na/z termínu vybraného v bloku Termín. U přihlášených uchazečů se nám pak objeví vedle jejich osobních údajů místo a datum konání přijímací zkoušky (v případě hlavních termínů). Označení uchazeče se provádí pomocí checkboxu vedle příjmení uchazeče. Uchazeče lze vybrat jednotlivě nebo je pro hromadné označení všech vybraných uchazečů možné použít tlačítka Označ všeOdznač vše.

Záložka "Přijímací obory"

Na této záložce je možné přiřadit k termínu přijímací obory, jejichž uchazeči se na termín mohou hlásit. Kromě toho je třeba nastavit rozmezí datumů, ve kterém smí uchazeč přihlášení na termín provést. Předvyplněno je rozmezí aktuální datum až den před vlastním termínem. U přířazeného termínu lze následně datumy změnit.

Po kliknutí na tlačítko vedle oborového čísla se pro aktuální záznam (modře podbarvený) vyvolá formulář Zadání uchazeče po oborech (PJ0020), zobrazující detailní informace o uchazeči a jeho výsledcích.

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty