Kvalifikační práce — popis entity

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Umožňuje vyhledat práci studenta podle položek Osobní číslo, Příjmení, Fakulta, Katedra nebo Rok.

Je nutné zadat alespoň jeden údaj do formulářových položek Osobní číslo, Příjmení nebo Rok.

Pro pomoc při výběru údajů do filtru je k dispozici dohledávač u položek Osobní číslo, Příjmení studenta a Katedra. Při vyplnění Pracoviště se při použití dohledávače u Předmětu zužuje výběr dle Pracoviště. Pro vyhledání údajů do dohledávače se berou v potaz vyplněné hodnoty v položkách Osobní číslo a Příjmení. Po vybrání konkrétního údaje v dohledávači u Osobního čísla nebo Příjmení studenta se vyplní obě položky.

U každé kvalifikační práce lze zobrazit následující údaje.

  • Základní údaje. Proklikatelný údaj je Os.číslo studenta.

  • Pokud je povoleno, pak i posudky, průběh obhajoby a el. podoba VŠKP.

Nápověda ke zkratkám stavů, ve kterých se může VŠKP nacházet (tyto stavy se určují na základě data odevzdání VŠKP, stavu studenta, příznaku 'Tisknout' u VŠKP, data obhajoby VŠKP, hodnocení VŠKP a zda byla VŠKP uznána)

  • R. rozpracovanan prace

  • DBPOO. Dodělaná práce zatím bez pokusu o obhajobu.

  • DBUO. Dodělaná práce, ale neúspěšná obhajoba.

  • DUO. Dodělaná práce s úspěšnou obhajobou.

  • ND. Práce nebyla dokončena

  • OPUBPOO. Práce byla odevzdána a bez pokusu o obhajobu byla ukončena

  • OPUNO. Práce byla odevzdána, neuspěla u obhajoby a byla ukončena