Zadávání zápočtů a známek po katedrách (ZK0031)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Zadávání zápočtů a známek po katedrách

Ovládání

Zadejte libovolný dotaz (výběr např. dle katedry, předmětu, os. čísla, ročníku atd. Standardně se objevují všichni studující studenti. Pokud není zadán akad. rok, automaticky se zvolí aktuální akad. rok. Změnou přepínačů ve spodní části lze vybrat všechny studenty ( tj. i s ukončeným studiem a přerušené) - nevyberou se ale studenti, kteří maji předmět uznaný. Kromě toho lze vybírat jen studenty s vyplněnými nebo nevyplněnými výsledky. V políčku Počet se zobrazuje počet aktuálně vybraných studentů.

Existují 2 skupiny předmětů:

  • předměty hodnocené slovně (zejména zápočty) - u nich je nutné vyplnit datum; pokud zůstanou ostatní položky nevyplněné, doplní se automaticky při ukládání pokus=1, slovní hodnocení=S (Splněno)

  • předměty hodnocené známkou - u nich je nutné vyplnit datum a známku; pokud zůstanou ostatní položky nevyplněné, doplní se automaticky při ukládání pokus=1

Můžete vyplňovat výsledky jednotlivým studentům zápisem údajů přímo do příslušných položek u studenta nebo kopírováním předvyplněných hodnot.

Přepínačem vpravo se lze přepínat mezi vyplněním Zápočtu před zkouškou nebo Zkoušky/zápočtu. Pokud předmět nemá nastaven zápočet před zkouškou, jsou tyto položky nepřístupné a kurzor automaticky skočí do položky Os. číslo. Do položek pro vyplnění zápočtu před zkouškou pro předmět, kde je to povoleno, se dostanete překliknutím do položky Os. číslo daného předmětu, tím se položky uvolní opět pro přístup.

Hromadný zápis výsledků

Do položek Kopírovat hodnoty vyplňte hodnoty, které chcete hromadně vyplnit. Kliknutím na tlačítko Vyplnit všem se nakopírují všem studentům, kteří je mají nevyplněné. Kliknutím na tlačítko Vyplnit se nakopírují jen příslušnému studentovi.

Vyplněné údaje uložíte do databáze jako obvykle pomocí klávesy F10

Poznámky

Zadávání známek může administrátor systému časově omezit pomocí parametru DEADLINE_ZNAMKY

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka