Výjezdy studentů na krátkodobý pobyt — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 134. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce. 

Aplikace slouží studentům k evidenci jejich krátkodobých výjezdů na jiné vysoké školy. Z pohledu školy provozující IS/STAG se jedná o vlastní studenty, kteří vyjíždějí na krátkodobý pobyt na jinou školu.