Certifikáty - výstup do TEXu (Z_CE_TEX)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava slouží k vytvoření zdrojového souboru v TEXu pro tisk certifikátu.

Ovládání

Tato sestava umožňuje zadat různá omezení výběru.

Podstatný pro zpracování je parametr Ostrý tisk. Ten je standardně nastaven na hodnotu Ne. V tomto případě zůstávají po dokončení tisku studenti ve stavu zpracování Povolen pro tisk.

Při nastavení tohoto parametru na Ano se po dokončení sestavy všichni vybraní studenti převedou do stavu Vytištěn. Kromě toho se při nastaveni parametru Ostrý tisk na Ano vždy vybírají pouze studenti ve stavu zpracování Povolen pro tisk, bez ohledu na aktuální nastaveni parametru Stav. Po převedení do stavu Vytištěn je možno tyto studenty převést ve formuláři Přidělování čísla certifikátu a tisk duplikátu. (AN0063) do stavu Archivován. Tím je zpracování dokončeno a student se standardně přestane ve formulářích pro zpracování certifikátu zobrazovat.

V položce Název cíle je možno si nastavit cestu a název souboru, kam chcete soubor uložit, standardně je přednastaveno d:\temp\cert.tex. Je nutné uvést celou cestu, délku názvu souboru doporučujeme max. 8 znaků, přípona souboru musí být tex.

Po vytvoření zdrojového souboru se automaticky spustí prohlížeč TEXu, ve kterém vidíte všechny vygenerované stránky tak, jak budou vytištěny. Pokud chcete, můžete provést i vlastní tisk. V případě, že Vámi zadaná kritéria nevybrala žádné studenty a vygenerovaný soubor je prázdný, je to oznámeno hláškou na obrazovce a prohlížeč TEXu se nespustí.

Maximální počty parametrů v sestavě, při nichž je garantován bezproblémový chod sestavy (tzn. nedojde k rozhození sestavy):

Parametr Maximální počet

aprobace

3

predm

5

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka