Přidělení rozhodnutí uchazečům (PJ0080)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Přidělování rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečům.

Ovládání

V bloku Obor studia - kombinace zadáme filtr pro výběr oboru a vybereme ho. Není zde možné mazat, přidávat, ani upravovat záznamy. Blok Seznam uchazečů na kombinaci oborů zobrazuje všechny uchazeče, kteří jsou přihlášeni na vybraný obor a splňují všechny podmínky pro výběr ve spodní části formuláře.

 Touto barvou je podbarven uchazeč hlásící se na stejný obor, jaký právě studuje. 

 Touto barvou je podbarven uchazeč hlásící se na obor se stejným číslem oboru, jaký právě studuje. 

 Touto barvou je podbarven uchazeč hlásící se na stejný studijní program, jaký právě studuje. 

 Touto barvou je podbarven uchazeč hlásící se na stud. program se stejným kódem programu, jaký právě studuje. 

  Tmavě červenou barvou písma je zvýrazněn uchazeč, který již studuje nebo studoval na programu vykazovaném do matriky. 

Vyhověl z SŠ

Vyhověl z testů

Výběr uchazečů

Pomocí přepínače Vybírat lze omezit výběr na:

 • Přijaté - poslední kód rozhodnutí znamená přijetí

 • Nepřijaté - poslední kód rozhodnutí znamená nepřijetí

 • Nerozhodnuté - žádné rozhodnutí dosud nevyplněno nebo vyplněno jen rozhodnutí komise=99

 • Nespárované - přihlášky, ke kterým neexistuje připárovaná platba (mohou být ale zaplacené připárováním platby k jiné přihlášce, pokud se platí jednou za všechny přihlášky v rámci fakulty

 • Dostavili se - všichni s nastaveným příznakem Přišel (nastavuje se automaticky po vyplnění nějakého výsledku z testu)

 • Nedostavili se - pokud je nějaký kód rozhodnutí=90

 • Odvolali se - zaškrtnuto Odvolání

 • Zapíší se - přijatý uchazeč potvrdil zájem o zápis ke studiu

 • Nezapíší se - přijatý uchazeč nepotvrdil zájem o zápis ke studiu

Pomocí seznamu Termín lze v rámci přijímacího oboru vybrat jen uchazeče přiřazené na vybraný termím.

Filtrování seznamu uchazečů

Uchazeče lze filtrovat dle příznaků vyhověl s nebo bez (všichni/ vyhovující/ nevyhovující) v prvním sloupci ze SŠ, v druhém sloupci z testů a dále rozhodnutím komise, děkana nebo rektora ( všichni/ bez rozhodnutí/ s konkrétním rozhodnutím) a podle výsledku zápisu. Dále je možné omezit výběr uchazečů nastavením minimálního počtu získaných bodů s nebo bez přijímacího řízení a kliknutím na tlačítko Filtr nebo stiskem klávesy Enter. Hodnota případně nastavená u oboru je vidět v popisce tlačítka a doplní se po kliknutí automaticky.

Zjištění limitního počtu bodů bez/s na základě zvoleného počtu přijímaných uchazečů

Je možné provést tak, že po vyplnění požadovaného počtu uchazečů (které chceme přijmout) do polí Chci přijmout bez/s stiskneme tlačítko Zjisti pod příslušným počtem bodů (bez/s). V tuto chvíli je automaticky vypočten a doplněn příslušný počet bodů do polí Bodů bez/s >= a aktualizován seznam uchazečů dle vypočtené hodnoty.

Hromadné přiřazení rozhodnutí a dalších údajů

Nejdříve je třeba označit uchazeče, kterým chceme rozhodnutí přidělit. Označení uchazeče se provádí pomocí checkboxu vedle příjmení uchazeče. Pro hromadné označení všech vybraných uchazečů je možné použít tlačítka Označ všechnyOdznač všechny.

Do položek pod nápisem Přiděl hodnoty je možné nastavit typ rozhodnutí a datum, který chcete pro daný druh rozhodnutí ( Komise, Děkan, Rektor) přidělit. Není možné, aby byla vyplněna pouze jedna hodnota z dvojice rozhodnutí a datum. Pokud je některá z dvojic ( Komise, Děkan, Rektor) nevyplněná, hodnota u uchazeče se v příslušném sloupci nezmění. Kromě toho lze nastavit poznámku a místní rozhodnutí. Po stisknutí tlačítka Přiděl se přednastavené hodnoty přidělí označeným uchazečům.

Po kliknutí na tlačítko Detail se pro aktivního uchazeče (modře podbarveného) vyvolá formulář Zadání uchazeče po oborech (PJ0020), zobrazující detailní informace o uchazeči a jeho výsledcích.

Po kliknutí na tlačítko Web-výsledky se spustí prohlížeč (musí být nastavený parametr WWW_CLEAN_URL) a zobrazí stránka s výsledky přij. řízení pro aktivního uchazeče (modře podbarveného) podle aktuálního nastavení zpřístupnění údajů (zobrazí se to samé, co se zobrazí uchazeči po zadání oborového čísla ve webovém formuláři pro zjištění výsledků).

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty