Počty absolventů podle typu, formy studia (G_AB_SU2)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Počty absolventů podle typu, formy studia

Ovládání

Pro vybraný rok absolvování započítá všechny studenty, kteří jsou ve stavu Vytištěno vše nebo Archivován a mají libovolný kód ukončení.

Přístup

  • Administrátor

  • Management

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka