Hromadné zadávání výsledků ze SŠ a testů (PJ0062)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Zadávání výsledků ze SŠ a testů.

Ovládání

V bloku Obor studia - kombinace zadáme filtr pro výběr oboru a vybereme ho. Není zde možné mazat, přidávat, ani upravovat záznamy.

Ve druhém bloku Seznam uchazečů se zobrazí všichni uchazeči, kteří jsou přihlášeni na vybraný obor. Můžeme nastavit kritérium, podle kterého chceme uchazeče třídit. Lze zde omezit vybrané uchazeče dalším dotazem. V pravé části v bloku Výsledky uchazeče vidíme všechny předměty aktuálního uchazeče (ze střední školy -1.R, 2.R, 3.R a zkratky předmětu, ze kterých uchazeč dělal přijímací zkoušku). Do prázdného pole nad sloupcem Datum zkoušky je možné předvyplnit datum. Při stisknutíEnterna vyplněném poli Bodů se automaticky doplní předvyplněné datum a přeskočí na další předmět. K daným předmětům dopíšeme body (hodn./body). Po zadání známky posledního předmětu se automaticky přesuneme na první předmět dalšího uchazeče. Zadávat, měnit a mazat zadané hodnoty lze pouze v tomto bloku.

Po kliknutí na tlačítko vedle rodného čísla se pro aktuální záznam (modře podbarvený) vyvolá formulář Zadání uchazeče po oborech (PJ0020), zobrazující detailní informace o uchazeči a jeho výsledcích.

Tento formulář je modifikací formuláře Podle oboru po předmětech (PJ0050), k uchazečům zde nepřistupujeme přes vybraný předmět, ale vidíme všechny předměty k aktuálnímu uchazeči.

Do formuláře byla k předmětu přidána položka "Varianta testu". Jedná se o nepovinou textovou položku, která umožňuje zadat o jakou variantu testu, který uchazeč skládal, se jedná. Formulář umožňuje si variantu testu nahoře přednastavit tak jako datum a tato přednastavená hodnota se zkopíruje do příslušného políčka pro uchazeče, kterému se zadává počet bodů. Podle této položky se vytvářejí statistiky pro každou variantu testu zvlášť tak, jak to požaduje vyhláška MŠMT 343/2002.

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty