Změna hesla — Schéma aplikace a použití

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikaci tvoří jediný portlet, který umožňuje změnu hesla uživatele do IS/STAG. Toto heslo v portálu vyučující nijak přímo nevyužijí, ale pokud používají i nativního klienta IS/STAG, pak toto heslo (a své uživatelské jméno v IS/STAG) musí znát.

Stránka Změna hesla obsahuje pouze jediný portlet.

Obrázek 322. Stránka Změna hesla obsahuje pouze jediný portlet. 

Použití

Každé roli, kterou má vyučující v portálu přístupnou, odpovídá právě jedna identita v IS/STAG. Pokud má tedy uživatel k dispozici rolí více (např. kromě identity vyučujícího také roli katedra), pak si přímo v portletu zvolí tu roli, jejíž heslo chce změnit.

Formulář pro změnu hesla.

Obrázek 323. Formulář pro změnu hesla. 

Heslo se může skládat pouze ze znaků [a-zA-Z0-9]. Dále lze použít znaky _ $ #. Heslo nesmí začínat číslicí. Přípustná délka hesla je 1 až 30 znaků, velikost písmen nehraje roli. Při ukládání hesla jsou odstraněny případné mezery na začátku a konci.