Zpracování hlášení pro VZP (ES0160)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Ovládání

Formulář slouží ke zpracování hlášení pro zdravotní pojišťovny za určité období. Zašlou se změny vyvolané do posledního dne daného období. Např. při zpracování hlášení za období 2002/10 je poslední zpracovávané datum 31.10.2002. Na druhou stranu, směrem dozadu neexistuje žádné omezení, v hlášení za 2002/10 se může objevit např. datum 4.9.2002 pro odhlášení, pokud v době od posledního generování někdo doplnil u studenta toto datum a má dojít k jeho odhlášení.

Metodický pokyn pro odesílání hlášení

Po vygenerování testovacího hlášení setřiďte záznamy podle datumu a zkontrolujte, zda se ve výstupu neobjevují podezřelé historické záznamy se starým datem. Protože systém zaznamenává a zpracovává veškeré změny, které mohou vést ke změně příznaku, může se stát, že zejména díky opravě nekonzistence ve starších záznamech studenta k tomu výjimečně dojde. Je třeba u každého takového záznamu individuálně posoudit, zda se má odeslat nebo ne. V případě, že se jedná o chybu, je nutné v tabulce ZP_ZMENY u takového záznamu nastavit položku stav na H. Tím je záznam ze zpracování vyřazen. Po opravách je vhodné znovu vygenerovat testovací hlášení a když je výstup v pořádku, přistoupit ke generování ostrého hlášení. Další důležite informace o systému zpracování hlášení.

Generování testovacího hlášení

Umožňuje kdykoli provádět testovací vygenerování hlášení za období dle aktuálního stavu databáze. Při tomto generování nedochází ještě ke změně nastavení příznaku zp_hlasen u osob. Aktualizací údajů u studentů (doplnění zápisu, přerušení, ukončení studia, změna kódu ukončení) a opětovným spuštěním testovacího vygenerování lze odladit případné nesrovnalosti. Je-li již za dané období vygenerováno ostré hlášení, testovací hlášení nelze generovat a zobrazí se seznam vzniklý ostrým generováním.

Generování ostrého hlášení

Toto generování lze spustit za dané období pouze jednou, dojde zároveň k aktualizaci nastavení příznaku zp_hlasen u osob. Je-li již za dané období vygenerováno ostré hlášení, nelze ho znovu generovat a zobrazí se seznam vzniklý prvním generováním. Změny v databázi provedené po vygenerování ostrého hlášení se tedy mohou objevit nejdříve v hlášení za následující období.

Uložit do souboru …

Vytváří soubor se změnami za dané období. Cestu pro ukládání souborů lze nastavit pomocí parametru STAGu ZP_HOME, jinak se soubor uloží do TEMP adresáře. Název a struktura souboru jsou popsané na stránkách VZP zde. Pro správné vytvoření názvu souboru je třeba mít nastavený parametr ZP_CISLO_PRAC. Pokud je pro dané období již vygenerováno ostré hlášení, má soubor např. na ZČU v Plzni název SI1644.TXT, pokud je vygenerováno testovací hlášení, má soubor název SI1644TE.TXT. Zároveň dojde automaticky k vytvoření souboru pro odevzdání přes VZP Point (v kodování PC Latin2) již se správnou příponou pro odevzdání, tj např. SI1644.010 pro hlášení za říjen na ZČU v Plzni.

Položka Akce má tento význam:

Z

vyplnění datumu zápisu

P

vyplnění datumu přerušení od

N

vyplnění datumu nástupu po přerušení

U

vyplnění datumu ukončení

S

změna občanství nebo státu trvalé adresy z ČR na cizí nebo naopak

H

shození nebo nahození příznaku, jestli se dané studium vykazuje na VZP

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor