Audit - administrace (SY0220)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k nastavení tabulek, které se mají auditovat a podmínek, za kterých se mají auditovat. Lze volit operace, které se mají auditvat (insert, update, delete), dále je možné audit omezit na jednu či více položek (oddělují se čárkami) a lze si též nadefinovat hlášku, která se pak v auditovací tabulce objeví. Vzhledem k poměrně složitému generování příslušných triggerů nelze již jednou zadaný záznam modifikovat. Pokud dojde ke změně, je nutné záznam nejprve vymazat a poté založit znovu.

Ovládání

V prvním sloupci se zadává název tabulky, dále se pak zaškrtnou operace, pro které se má audit provádět (I - vkládání, U - změna, D - smazání). V dalším sloupci je možné zadat podmínku, kterou záznammusí splňovat, aby se audit vůbec provedl. Pokud zůstane nevyplněno, pak se provádí audit vždy. Dále se zadává výčet položek, jejichž změna se při auditu hlídá. Pokud zůstane prázdně, pak se hlídají položky všechny. A v posledním sloupci se zadávaá hláška, která se pak zapíše u příslušných řádek v auditovací tabulce.

Pro úsporu místa a zrychlení kritických operací (např. předzápisu) lze vypnout audit insertů. V tomto případě lze kompletní audit zrekonstruovat doplněním auditních informací informacemi přímo z příslušné tabulky. Ve formuláři pro nápovědu je tato rekonstrukce automaticky provedena. Případné "ruční" vyhledávání je ale pak samozřejmě složitější.

Další informace o managemntu auditu naleznete v  systémové příručce

Poznámky

POZOR! Pro vyplňování podmínek auditu je nutná znalost PL/SQL a syntaxe hlavičky triggerů. Pokud zadáte podmínku nebo položky chybně, je pravděpodobné, že ve formuláři již to nepůjde opravit a je nutné to opravit přímo v databázi. Dále je třeba hlídat velikost tabulky AUDIT_DATA, které zejména při auditování více tabulek bude velice rychle narůstat. A též je potřeba, aby uživatel, který vytváří auditovací triggery měl přímo (tj. ne přes roli) přiděleno právo CREATE TRIGGER - to musí explicitně přidělit administrátor databáze

Přístup

  • Administrátor